USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Preferencyjny zakup węgla Informacja o przystąpieniu gminy...

Preferencyjny zakup węgla

Węgiel
04.11
2022

Informacja o przystąpieniu gminy Głusk do preferencyjnego zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy, że gmina Głusk przystępuje do zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

 Obecnie oczekujemy na kontakt ze strony spółki zajmującej się dystrybucją węgla w celu podpisania stosownej umowy na zakup węgla.

  Zgodnie z art. 8 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego do dokonania zakupu preferencyjnego uprawnieni są ci mieszkańcy, których wnioski o dodatek węglowy zostały rozpatrzone pozytywnie.

 W związku z powyższym, na podstawie art. 9 wspomnianej ustawy zapraszamy mieszkańców naszej gminy do składania wniosku o zakup preferencyjny. Jest to jedyna dopuszczalna ustawą forma, która uprawnia mieszkańców do zakupu preferencyjnego. Wniosek składa się na piśmie osobiście w siedzibie urzędu gminy, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, E-PUAP).  W tym przypadku wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informujemy ponadto, że na podstawie odrębnych przepisów ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r.  Jeżeli wnioskodawca nabył już paliwo stałe po preferencyjnych cenach, wówczas ma prawo do zakupu różnicy pomiędzy przyznanym limitem 3 ton.

Po rozpatrzeniu wniosku i fizycznej dostawie węgla na teren naszej gminy, sprzedaż prowadzić będą składy zlokalizowane na terenie gminy, z którymi zawarta zostanie stosowna umowa.

Bieżące informacje umieszczane będą na stronie internetowej gminy w zakładce Preferencyjny zakup węgla.

Wzór wniosku w załączeniu.

Aktualizacja z 10 listopada br.

     Informujemy, że zgodnie z uzyskanymi informacjami, nasza gmina będzie kupować węgiel w preferencyjnej cenie w spółce Lubelski Węgiel „BOGDANKA” a następnie dystrybuować go wśród mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski. W przypadku uzyskania dalszych informacji, w szczególności o terminach dostawy węgla, będziemy informować Państwa na bieżąco.

 


Ikona docxWniosek o preferencyjny zakup węgla, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [23.49 KB]

Ikona pdfWniosek o preferencyjny zakup węgla, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [142.16 KB]

 

 

https://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=1809974

 

Powrót