USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Realizacja modułu 3 wieloletniego... Realizacja modułu 3 wieloletniego...

Realizacja modułu 3 wieloletniego programu rządowego Posiłek w szkole i w domu - edycja 2021

Flaga i godło Polski
24.06
2021

Realizacja modułu 3 wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – edycja 2021

„Posiłek w szkole i w domu” to program rządowy wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Gmina Głusk otrzymała zgodnie z zawartą umową nr 6/PwSiD/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. z budżetu państwa wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 159.681,29  zł  z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na:

1. doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie - dofinansowanie 79.681,29 zł, wkład własny Gminy Głusk  19.956,66 zł.

2. doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kol.  – dofinansowanie 80.000,00 zł, wkład własny Gminy Głusk 20.000,00 zł.

 

Powrót