USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Wydarzenia kulturalne i sportowe Uproszczona oferta realizacji zadania...

Aktualności kulturalne i sportowe

Osoba podpisująca dokument
02.11
2021

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego od Stowarzyszenia Zespołu Tańca Ludowego "Mały Głusk"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), Wójt Gminy Głusk zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Zespół Tańca Ludowego „Mały Głusk”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Pana Bogusława Kukuryka – Sekretarza Gminy Głusk- tel.: 81 75 18 771, e-mail: sekretariat@glusk.pl w terminie do dnia 9 listopada 2021 r.

Powrót