USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Wydarzenia kulturalne i sportowe Konkurs na realizację zadań publicznych

Aktualności kulturalne i sportowe

Puchary
16.01
2023

Konkurs na realizację zadań publicznych

Gmina Głusk przyjmuje oferty stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które chcą w tym roku realizować oświatowe, kulturalne i sportowe zadania publiczne. Do podziału między wnioskodawców jest o 25 tysięcy złotych więcej niż przed rokiem.

Taką sama pulę co rok temu, 10 tysięcy złotych, samorząd ma do rozdysponowania na oświatę, edukację, wychowanie oraz turystykę i aktywny wypoczynek. Środki te można wykorzystać m.in. na programy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, edukacją ekologiczną, szkolenia profilaktyczne oraz organizację kolonii czy obozów harcerskich.

Na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji samorząd przeznaczył 100 tysięcy złotych, czyli o 10 tysięcy więcej niż w 2022 roku. Te pieniądze są przeznaczone na przykład na organizację obozów i zajęć z młodymi piłkarzami i tenisistami stołowymi, a także udział w rozgrywkach, organizowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej i Lubelski Związek Tenisa Stołowego.

Kolejne 60 tysięcy złotych, czyli o 5 tysięcy więcej niż przed rokiem, gmina ma do wykorzystania na upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochronę kultury i tradycji. Chodzi m.in. o organizację zajęć z muzyki, śpiewu i tańca ludowego dla dorosłych i dzieci, imprez kulturalnych i koncertów, promujących gminę Głusk, udział w festiwalach i przeglądach, a także prezentację osiągnięć kulturalnych w kraju i za granicą oraz upowszechnianie czytelnictwa.

Oferty są przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Głusk, a oceniająca je komisja będzie brać pod uwagę, m.in.: koszty, kwalifikacje zaangażowanych w dane przedsięwzięcie osób i udział środków własnych, a także realizację zadań wykonywanych w poprzednich latach.

Propozycje można przekazywać do 20 stycznia.


(fot. arch. UG Głusk)

Źródło: IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,glusk-konkurs-na-realizacje-zadan-publicznych,28313.html?p=1

 

Powrót