USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Wydarzenia kulturalne i sportowe VII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Aktualności kulturalne i sportowe

VII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
02.08
2019

VII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

O Puchar Wójta Gminy Głusk.

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku gdy sprzyjać to będzie sprawniejszemu rozegraniu Turnieju.
 
I. ORGANIZATORZY:
Gmina Głusk, Gminny Ludowy Klub Sportowy Głusk
 
II. MIEJSCE i TERMIN ROZGRYWEK:
Miejsce: Arena GŁUSK, Dominów 83 E, Termin: 17 sierpnia 2019 r. (sobota). Rozpoczęcie o godz. 14.30.
 
Turniej poprzedzony będzie uroczystością otwarcia boiska Arena GŁUSK oraz obchodami 25 – lecia klubu sportowego GLKS Głusk. W programie od godz. 14.00 min. otwarcie boiska, krótka prezentacja działalności GLKS GŁUSK, wręczenie odznaczeń i wyróżnień, poświęcenie boiska.
 
III. CEL IMPREZY:
Celem turnieju jest popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku oraz promocja Gminy Głusk.
 
IV. UCZESTNICY:
 1. W rozgrywkach mogą brać udział amatorskie drużyny piłkarskie z miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Głusk, które spełniają wymogi niniejszego regulaminu.
 2. Drużyna może się składać wyłącznie z osób zamieszkałych w danej miejscowości, które fakt zamieszkania potwierdziły własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym do turnieju.
 
V. REKRUTACJA DRUŻYN
 1. W turnieju będzie uczestniczyć maksymalnie 12 drużyn.
 2. Z jednej miejscowości mogą zostać zgłoszone nie więcej niż 2 drużyny.
 3. O przyjęciu zgłoszenia drużyny decyduje kolejność zgłoszeń (data, godzina).
 4. 3 drużyna z miejscowości w której zgłoszono już 2 drużyny zostanie wpisana na listę rezerwową.
 5. Drużyna ta zostanie dopuszczona do turnieju, o ile nie będzie kompletu 12 zgłoszeń.
 6. Organizatorom przysługuje prawo  przyznania maksymalnie dwóch tzw. “dzikich kart” dla drużyn składających się z pracowników Urzędu Gminy, radnych, sołtysów, nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół z terenu gminy oraz z byłych zawodników Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Głusk z udokumentowaną przynależnością do klubu. Warunkiem dopuszczenia drużyny do turnieju jest ukończenie 30 roku życia, przez wszystkich jej zawodników. Warunek o zamieszkaniu na terenie Gminy nie ma wówczas zastosowania. Jeżeli drużyn jest więcej niż dwie, decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU
 1. Drużyna musi zgłosić do rozgrywek przynajmniej 6 zawodników, przy czym skład nie może przekraczać 10 graczy.
 2. W każdej drużynie muszą zostać zgłoszone co najmniej dwie osoby powyżej 30 lat (urodzeni przed 17 sierpnia 1989 r.)
 3. Jedna z tych osób musi stale przebywać na placu gry. W razie nie stwierdzenia tego faktu drużyna zostanie ukarana karą 2 minut wykluczenia dla jednego z grających zawodników.
 4. Każda z drużyn musi mieć nazwę oraz kapitana, który będzie informowany przez organizatorów o dalszym przebiegu rozgrywek oraz innych sprawach organizacyjnych.
 5. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy czytelnie wypełnić ZGŁOSZENIE będące załącznikiem do niniejszego regulaminu i dostarczyć do P. Bogusława Kukuryka w Urzędzie Gminy Głusk faksem, e-mailem, osobiście (Dominów ul. Rynek 1, 20-388 Lublin), tel. 81 75 18 771, tel. kom. 662 108 258, fax 81 75 18 650, e-mail:sekretariat@glusk.pl w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. (środa) do godz. 15.00 - liczy się godzina dostarczenia do Urzędu Gminy.
 6. Zgłoszenie musi być podpisane przez kapitana drużyny, który tym samym zobowiązuje się opiekować zawodnikami swojej drużyny na każdym meczu i ponosi odpowiedzialność za właściwe zachowanie się zawodników oraz osób towarzyszących podczas pobytu na zawodach.
 7. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny.
 8. Drużyna zgłoszona nie może używać nazw oraz strojów innych zgłoszonych drużyn.
 9. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w regulaminie i przepisach gry w rozgrywkach organizowanych przez PZPN.
 10. Spotkanie kapitanów drużyn odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 17.00 w budynku szatniowym Areny GŁUSK, Dominów 83E – losowanie grup.
 
VII. SYSTEM ROZGRYWEK
 1. W przypadku pełnej obsady turnieju (12 drużyn), rozgrywki będą się odbywać w 4 grupach po trzy drużyny.
 2. Mecze w grupie będą rozgrywane systemem KAŻDY z KAŻDYM, 2 x 8 minut.
 3. Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy – łącznie 8 drużyn.
 4. W fazie pucharowej drużyny grają wg następującego schematu: zwycięzca grupy A gra z drugą drużyną grupy C itd. 1 A – 2 C, 1 B – 2 D, 2 A – 1 C, 2 B – 1 D.
 5. W półfinałach w parach zagrają zwycięskie drużyny z kolejno następujących po sobie ćwierćfinałów.
 6. Turniej kończą mecz o III miejsce i finał.
 
VIII. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
PRZEPISY GRY
 1. Turniej odbywać się będzie na boisku sportowym Arena GŁUSK w Dominowie. Wyznaczone zostaną dwa boiska o wymiarach  ok. 60 x 30 m.
 2. Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + 5 zawodników w polu).
 3. Gra może być rozpoczęta w sytuacji, gdy drużyna liczy min. 5 zawodników.
 4. Jeżeli w wyniku wykluczeń i kontuzji w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż 3 zawodników, mecz należy zakończyć.
 5. Ilość zmian zawodników z pola gry podczas trwania rozgrywek jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze.
 6. Zawodnik, który został zmieniony może powtórnie wrócić na boisko podczas kolejnej zmiany.
 7. Zmiana bramkarza może być dokonana tylko w przypadku, kiedy piłka nie jest w grze.
 8. W tym przypadku muszą być spełnione następujące warunki:
  1. zawodnik opuszcza boisko wyłącznie w miejscu zwanym strefą zmian (strefa wyznaczona jest przed meczem przez sędziego w części środkowej linii bocznej boiska),
  2. zawodnik rezerwowy wchodzi na boisko również w miejscu strefy zmian, ale nie wcześniej aż zawodnik opuszczający boisko przekroczy całkowicie linię boczną,
  3. nieprawidłowa  zmiana może być ukarana przez sędziego napomnieniem słownym lub  karą dwuminutowego wykluczenia z gry dla zawodnika wchodzącego na boisko,
  4. bramkarz może zmienić się z każdym zawodnikiem, jednak następuje to jedynie w  czasie przerwy w grze i zawsze za zgodą sędziego.
 9. Czas gry - 2 x 8 min. z maksymalnie 2 minutową przerwą.
 10. Wznowienie gry z linii bocznej – wrzut znad głowy.
 11. Dopuszczalny jest każdy rodzaj obuwia sportowego (płaska podeszwa, lanki) za wyjątkiem tzw. wkrętów. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry występującego w nieprawidłowym obuwiu.
 12. Zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych zawodników.
 13. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie:
  1. Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik popełnił jedno z następujących przewinień:
   • kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,
   • podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,
   • skacze na przeciwnika,
   • atakuje przeciwnika,
   • uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika
   • popycha przeciwnika
   • przytrzymuje przeciwnika
   • pluje na przeciwnika
   • rozmyślnie dotyka piłkę ręką / oprócz bramkarza we własnym polu karnym/,
  2. Rzut wolny pośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik popełni jedno z następujących przewinień:
   • gra w sposób niebezpieczny (nakładka, niebezpieczny wślizg),
   • celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się / bez zamiaru zagrania piłki,
   • przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk,
  3. Zawodnik musi być upominany i otrzymać karę 2 (lub 5 minutową w przypadku powtarzających się przewinień) jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:
   • jest winny niesportowego zachowania,
   • słownie lub czynnie demonstruje swoje niezadowolenie,
   • uporczywie narusza przepisy gry,
   • opóźnia wznowienie gry,
   • nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem wolnym,
   • wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,
   • rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.
 14. Zawodnik musi być wykluczony z gry jeśli otrzyma czerwona kartkę, oraz popełni chociaż jedno z następujących przewinień:
  • gra brutalnie,
  • pluje na przeciwnika lub na inną osobę,
  • zachowuje się wybitnie niesportowo,
  • używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,
  • pozbawia drużynę przeciwną bramki, lub oczywistej szansy na jej zdobycie zagrywając piłkę ręką/ nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym,
  • pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karne rzutem wolnym lub rzutem karnym.
 15. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.
 16. Rzut od bramki jest rzutem wolnym pośrednim, wykonanym z pola karnego.
  • Jeżeli w czasie gry bramkarz otrzyma piłkę z powrotem od współpartnera i złapie ją rękoma, sędzia zarządzi rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej z punktu, w którym bramkarz dotknął piłkę rękoma.
 17. Zawodnik może być ukarany karą 2 i 5 minutową za naruszenie przepisów określonych w punkcie 14 (gdy drużyna utraci bramkę - zawodnik wchodzi na boisko). Drużyna, która ukarana została czerwoną kartką musi odbyć całą karę 5 minutową niezależnie od ilości straconych bramek. Zawodnik wykluczony w pierwszym meczu nie gra w tym samym meczu do końca czasu, drużyna gra w osłabieniu przez 5 minut a następnie uzupełnia się skład do kompletu. Ten sam zawodnik może grać w następnym meczu, a gdy przewini po raz drugi na czerwoną kartkę jest wykluczony z całego turnieju i nie może brać w nim udziału, drużyna po 5 minutach uzupełnia skład do kompletu. Gdy więcej niż dwóch zawodników otrzyma jednocześnie czerwone kartki, drużyna gra w osłabieniu o dwóch graczy przez 5 minut a następnie gra w osłabieniu 1 zawodnika przez 5 minut.
 18. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo:
  • weryfikacji wyniku meczu,
  • dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
 2. Turniej ma charakter dobrowolny i amatorski. Osoby biorące udział w rozgrywkach dla własnego bezpieczeństwa powinny się poddać wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Podpis na zgłoszeniu potwierdza, że zawodnik dokonał takich badań i jego stan zdrowia jest odpowiedni do tego typu zawodów. Za nie wykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodników.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w Turnieju osób chorych oraz skutki wypadków przed, po i w czasie gry.
 4. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu. Dlatego wymagane jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem.
 5. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 7. Organizatorzy zapewniają: opiekę medyczną i ubezpieczenie zawodników oraz dodatkowo posiłek i pamiątkowe puchary.
 8. Zgłoszeni zawodnicy mają obowiązek przestrzegać regulaminu turnieju.
 
X. NAGRODY
 1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom pamiątkowe puchary za zajęcie miejsc I – IV.
 2. Dodatkowo zostanie ufundowany puchar dla najlepszego strzelca i bramkarza.

Formularz zgłoszenia drużyny 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [157.44 KB]

Regulamin 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [182.09 KB]

Powrót