USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Wydarzenia kulturalne i sportowe Patronackie święto szkoły w...

Aktualności kulturalne i sportowe

Patronackie święto szkoły w Wilczopolu-Kolonii
28.10
2019

Patronackie święto szkoły w Wilczopolu-Kolonii

Szkoła Podstawowa w Wilczopolu-Kolonii w gminie Głusk obchodziła w czwartek 24 października dziewiątą rocznicę nadania imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Rocznicowa uroczystość zbiegała się z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej i ogłoszeniem daty beatyfikacji patrona, która jest planowana na 7 czerwca 2020 roku.

Zgodnie ze zwyczajem patronackie święto było okazją do uroczystego przyjęcia w poczet uczniów pierwszoklasistów, a oficjalnego pasowania dzieci dokonali - dyrektor szkoły Alicja Cioczek i wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz. Wśród gości byli również - radna Rady Powiatu w Lublinie Urszula Paździor i sekretarz gminy Głusk Bogusław Kukuryk.

Podczas czwartkowej odbyły się także - piąty Międzyszkolny Konkurs Wiedzy i Konkurs Plastyczny o Stefanie Kardynale Wyszyńskim, którym towarzyszyły słowa patrona: "Przez taką miłość zyskuje się prawo do ojczyzny"

Szkolny konkurs wygrali Karol Jagieło i Amelia Wetoszka, którzy zostali zaproszeni do pracy w komisji konkursu międzyszkolnego z udziałem uczniów klas IV - VIII. Rywalizacja odbywała się w dwóch etapach. Najpierw uczniowie rozwiązywali zadania, dotyczące znanego uczestnikom artykułu o wojennej działalności Prymasa Tysiąclecia. Potem każda drużyna musiała się wykazać wiedzą na temat jego biografii, rozwiązując wykreślanki, krzyżówki, trimino, szyfr i chmurę wyrazową.

Najlepiej z tymi zadaniami poradziła sobie reprezentacja Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kalinówce pod kierunkiem Dawid Wąsali. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie z opiekunem Jerzym Stadnickim, a na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie, którą prowadziła Mariola Cichecka-Bryda.

W jury, oprócz zwycięzców konkursu szkolnego, znaleźli się - była dyrektor Ewa Radko i katechetka Marzena Sołtys oraz dekanalny wizytator nauki religii ksiądz kanonik Zbigniew Pietrzela, który przywiózł księgę parafialną z oryginalnym wpisem Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Za organizację i poprowadzenie konkursu wiedzy była odpowiedzialna Olga Krzywicka.

Z kolei tematem konkursu plastycznego była działalność patriotyczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W tej rywalizacji wzięły udział trzyosobowe drużyny, z których najlepsza okazała się reprezentacja gospodarzy z SP w Wilczopolu-Kolonii. Drugie miejsce zajęła szkoła z Prawiednik, a trzecie uczniowie z SP 47 z Lublina. Prace plastyczne oceniali: ksiądz Robert Muszyński, przewodnicząca rady rodziców Emilia Tarnowska-Tylec oraz Aneta Sołtysiak i Aleksandra Wiącek-Zaroda z Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk. Konkurs plastyczny zorganizowały Alicja Kurczaba i Krystyna Zalewska.

Obydwu konkursom patronował wójt Jacek Anasiewicz, a nagrody ufundowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii.

Źródło: https://ias24.eu/aktualnosci,glusk-patronackie-swieto-szkoly-w-wilczopolu-kolonii-foto,22334.html

Powrót