USTAWIENIA

Jesteś na: Gospodarka Oferta Inwestycyjna gminy O gminie
O gminie

Gmina Głusk jest gminą wiejską położoną w środkowej części województwa lubelskiego w powiecie lubelskim. Leży około 7 km na południe od centrum Lublina i około 180 km od Warszawy.

 

1.1 Demografia i rynek pracy w gminie

Lokalizacja:

Gmina Głusk

Powierzchnia:

64,3km2

Liczba ludności:

12 500,00
(2022, Źródło: UG Głusk)

Gęstość zaludnienia:

184 osoby/km2 
(2020, Źródło: UG Głusk)

PKB (Polska i województwo lubelskie):

674 mld USD –Polska (2021, Źródło: GUS)

87,5 mln zł – woj. lubelskie (2020, Źródło: GUS)

Inflacja:

16,6 %
(2022, Źródło: GUS)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie:

4 600,00 zł
(2021, Źródło: GUS)

Stopa bezrobocia:

5,89 %
 (2022, Źródło: PUP w Lublinie)

Podatki: CIT; PIT; VAT; RET

CIT – 19%; 9%

PIT  - 12%; 32%

VAT – 23%

RET - https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2022/6600/ 

 

1.2. Dostępność transportowa

Gmina Głusk posiada atrakcyjną lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Lublin i głównych szlaków komunikacyjnych.

Infrastruktura transportowa

Lotniska

Port Lotniczy Lublin – 9 kierunków lotów, odległość 20 km, czas dojazdu 25 min

Port Lotniczy Chopina Warszawa – 160 kierunków lotów, odległość 160 km, czas dojazdu 2 h

Port Lotniczy Warszawa Modlin – 63 kierunki lotów, odległość 195 km, czas dojazdu 2,5 h

Drogi

Droga ekspresowa S12/S17

Droga wojewódzka DW 835

Kolej

Dworzec Lublin Główny – odległość 10 km, czas dojazdu 15 minut

Komunikacja miejska

Linie autobusowe na trasie Lublin – Gmina Głusk:  3, 16, 17, 35, 73

Infrastruktura techniczna/szerokopasmowa

Gmina jest w całości zwodociągowana, w 35% skanalizowana, w 93% zgazyfikowana. Sieć światłowodowa funkcjonuje w  wybranych miejscowościach (Prawiedniki, część miejscowości Kazimierzówka, Kalinówka, Ćmiłów, Mętów, Głuszczyzna, Dominów, Wilczopole, Wilczopole-Kolonia, Majdan Mętowski)

 

1.3. Szkolnictwo i edukacja

Na terenie gminy Głusk  funkcjonują 4 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w Prawiednikach, Mętowie, Kalinówce i Wilczopolu – Kolonii. Z uwagi na dynamiczny rozwój gminy i wzrost liczby mieszkańców, głównie rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, planowane jest utworzenie szkoły podstawowej w Dominowie.

 

Szkolnictwo zawodowe – szkoły branżowe i technika

Gmina Głusk jest położona w sąsiedztwie Miasta Lublin i Miasta Świdnik, które dysponują szeroką ofertą szkół zawodowych.

Więcej informacji na stronach:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/ 

https://www.swidnik.pl/szkoly-srednie/ 

 

Szkolnictwo wyższe

Gmina Głusk jest położona w sąsiedztwie Miasta Lublin dysponującego szeroką ofertą szkół wyższych.

Więcej informacji na stronie: https://lublin.eu/biznes-i-nauka/nauka/potencjal-edukacyjny-miasta/ 

 

1.4. Wiodące sektory gospodarki

Gmina Głusk jest gminą o charakterze rolniczym. Z uwagi na sąsiedztwo Miasta Lublin ma także potencjał w zakresie budownictwa jednorodzinnego i usługowego, a także rozwoju turystyki wiejskiej i weekendowej.

 

1.5. Jakość i warunki życia w regionie

Gmina Głusk jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Lublin, oferującego szeroki wachlarz różnorodnych możliwości spędzania czasu wolnego.

Na terenie gminy znajdują się: pozostałości zespołu dworsko-parkowego i folwarcznego w Dominowie (Brama-Wieża ze skansenem, stawy z łowiskiem wędkarskim), młyn elektryczny z kamienia wapiennego w Kazimierzówce wybudowany w okresie międzywojennym i kościół p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Kazimierzówce w stylu neoromańskim, którego części pochodzą z XVIII - wiecznego kościoła. Przez teren gminy Głusk biegnie szlak rowerowy (szlak żółty) o długości 37 km, który prowadzi głównie przez tereny niezalesione drogami utwardzonymi bądź asfaltowymi oraz dwa dłuższe odcinki leśne w Lesie Dąbrowa oraz Wierzchowiska. Na trasie szlaku znajdują się w/w zabytki w miejscowościach Dominów i Kazimierzówka. Miejscem godnym uwagi jest także kurhan z IX w.
w Mętowie. W Prawiednikach znajduje się łowisko wędkarskie.

W pobliżu gminy leży Zalew Zemborzycki, miejsce rekreacji i wypoczynku. Warto także odwiedzić późnobarokowy kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła położony przy ul. Głuskiej w Lublinie, wybudowany w latach 1786-90, wewnątrz którego znajduje się polichromia w stylu secesyjnym.