USTAWIENIA

Jesteś na: Gospodarka Oferta Inwestycyjna gminy Wsparcie dla inwestora
Wsparcie dla inwestora

Elementy wsparcia inwestora

3.1. Zachęty inwestycyjne w Polsce 

 

LogoPolska Agencja Inwestycji i Handlu

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

tel. +48 22 334 99 10

e-mail: paih24@paih.gov.pl

 

www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/zachety_inwestycyjne 

 

logoAgencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

ul. Partyzantów 25

39-300 Mielec

tel.: +48 17788 72 36

faks: +48 17 788 77 69

e-mail: europark@arp.pl

 

www.europark.arp.pl  


3.2. Zachęty inwestycyjne na poziomie regionalnym

 

 

Informacje o instytucjach regionalnych, zajmujących się wsparciem dla przedsiębiorców oraz link na ich strony (np. parki naukowo-technologiczne i przemysłowe, czy inni partnerzy regionalni);

 

logoLUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a

20-704 Lublin

tel. 81 46 23 800

fax 81 46 23 840

e-mail: lawp@lubelskie.pl

 

www.lawp.eu

 

logoLUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU

ul. Rynek 7

20-111 Lublin

tel. 81 528-53-02   

fax 528-53-04

e-mail: lfr@lfr.lublin.pl

www.lfr.lublin.pl 

 

logoLubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

ul. Dobrzańskiego 3

20-262 Lublin

tel. 81 534 61 00, 81  440 87 57

fax  81 531 85 48

e-mail: biuro@lpnt.pl 

 

www.lpnt.pl 

 

logoWsparcie w ramach RPO (wskazanie linków do stron urzędów marszałkowskich, ARR lub innych podmiotów odpowiedzialnych w regionie za zarządzanie RPO).

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4

20-029 Lublin

tel. 81 44 16 600

faks 81 44 16 602

e-mail: info@lubelskie.pl

 

Informacje nt. wsparcia regionalnego COI

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Gospodarki

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

20-029 Lublin

ul. Grottgera 4, III piętro

tel.: +48 81 537 16 51

fax: +48 81 537 16 37

e-mail: coi@lubelskie.pl, coie@lubelskie.pl
www.invest.lubelskie.pl

 

Intensywność pomocy publicznej w regionie: 50%

 

Liczba lat zwolnienia z CIT: 15

 

Próg minimalnych nakładów inwestycyjnych do uzyskania zwolnienia z CIT: 2 mln zł

 

3.3. Wsparcie oferowane bezpośrednio przez gminę

 

 • Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
 • Oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji;
 • Udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej
  z oczekiwaniem inwestora oraz partnerów i poddostawców;
 • Oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych w działalnością na terenie gminy).

 

Pozostałe zachęty inwestycyjne: informacje o dostępności i warunkach zwolnienia/preferencyjne stawki podatku od nieruchomości, programy z urzędu pracy itp.

Gmina Głusk stosuje ulgi w podatkach lokalnych dla przedsiębiorców. Zwalnia się z podatku od nieruchomości na mocy Uchwały nr XXXVIII/317/06 Rady Gminy Głusk z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Głusk (Dz. Urz. Woj. Lub. z 24.05.2006 r. Nr 94, poz. 1683):

 1. budynki, lub ich części, oraz grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości:
  • o 75 % w I roku działalności;
  • o 50 % w II roku działalności;
 2. nowo nabyte grunty, nabyte, lub nowo wybudowane budynki, lub ich części służące powiększeniu już istniejącej działalności gospodarczej:
  • o 75 % w I roku nabycia;
  • o 50 % w II roku nabycia.

 

logoWsparcie tworzenia miejsc pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c

20-209 Lublin

 

tel. 81 745-18-16

fax 81 745-18-17 wew. 222

 

e-mail: urzad@puplublin.pl