Głusk: Będzie boisko w Dominowie


W gminie Głusk powstanie boisko piłkarskie z prawdziwego zdarzenia. Przetarg na budowę obiektu w Dominowie z trybunami i zapleczem jest już ogłoszony, a prace mają potrwać do jesieni przyszłego roku.

Wprawdzie przy naszych szkołach mamy boiska, ale żadne nie jest pełnowymiarowe i nie spełnia wymogów na przykład rozgrywek ligowych. Dlatego m.in. nasz klub piłkarski musi rozgrywać swoje mecze poza gminą, a poza tym nowy obiekt, który powstanie przy już istniejącym „Ortliku” w Dominowie, chcemy w przyszłości wykorzystywać także na inne imprezy sportowe czy rekreacyjne – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt Gminy Głusk Jacek Anasiewicz. Przy trawiastym boisku będzie zadaszona trybuna, budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, oświetlenie, ogrodzenie i drogi dojazdowe.

Na razie gmina jest przygotowana na sfinansowanie robót z własnych środków, ale wójt Jacek Anasiewicz zapowiada, że jeśli tylko pojawią się takie możliwości, samorząd będzie się starać o dofinansowanie z ministerstwa sportu albo funduszy unijnych, na przykład środków, które będą dostępne w ramach rewitalizacji.

Przetarg na wykonanie robót powinien być rozstrzygnięty w czerwcu. Boisko ma być gotowe do połowy maja przyszłego roku, a cała inwestycja zrealizowana do końca października 2018.