Głusk: Jednogłośne absolutorium dla wójta


Wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz ma absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji we wtorek 6 czerwca za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni.

Zarówno plan dochodów jak i wydatków na 2016 rok został wykonany w około 98 procentach, a największe wydatki inwestycyjne były związane z projektami, na które gmina pozyskała środki z Unii Europejskiej. To m.in. rozbudowa kanalizacji sanitarnej o wartości prawie 14 milionów złotych, współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz warta około 5 milionów złotych modernizacja sieci wodociągowej, na którą samorząd otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Pierwsza z tych inwestycji będzie realizowana do 2019 roku, a druga ma się zakończyć w 2018 roku.

W ubiegłym roku Gmina Głusk przebudowała również prawie 1800 metrów drogi w Kalinówce, gdzie została wymieniona nawierzchnia i wybudowany fragment chodnika. Prace kosztowały niecałe 800 tysięcy złotych, z czego połowę samorząd pozyskał z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020″.

Podczas wtorkowej sesji radni dostosowali regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie do nowych przepisów ustawowych, które wprowadzają segregację odpadów na kilka nowych frakcji. Formalnie ustawa wejdzie w życie 1 lipca, ale gminy, które mają obowiązujące umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będą uwzględniać zmiany dopiero w nowych przetargach. W gminie Głusk obecna umowa na wykonywanie tych usług obowiązuje do końca lipca, dlatego w czerwcu ma być ogłoszony nowy przetarg, a zmienione zasady segregacji będą obowiązywać od sierpnia.