Głusk: Program rewitalizacji przyjęty


Gmina Głusk ma Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017 – 2023. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie podczas sesji w czwartek 6 lipca zagłosowali wszyscy radni.
To bardzo ważny dokument, który jest potrzebny, by w przyszłości samorząd mógł się starać o pieniądze na realizację zapisanych w nim pomysłów. Dotyczą one działań, które mają przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym, na przykład biedzie czy bezrobociu oraz aktywizować mieszkańców.

LPR może obejmować tylko wybrane części gminy, a w przypadku gminy Głusk będą to Żabia Wiola, Głuszczyzna, Wilczopole-Kolonia i Dominów oraz części miejscowości Ćmiłów i Mętów. Wśród propozycji są: zagospodarowanie otoczenia stawów i budowa boiska z zapleczem w Dominowie, rozbudowa świetlic w Ćmiłowie i Wilczopolu-Kolonii, utworzenie miejsca spotkań w Żabiej Woli, przebudowa budynku OSP w Mętowie i urządzenie placu zabaw w Głuszczyźnie. W programie zostały ujęte także pomysły na utworzenie mobilnego punktu konsultacyjnego profilaktyki zapobiegania przemocy oraz integrację i aktywizację mieszkańców
Przyjęty w czwartek program rewitalizacji zostanie teraz przekazany do zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, a potem będzie podstawą do ubiegania się o dotacje m.in. z funduszy unijnych. Według nieoficjalnych informacji pierwsze nabory wniosków mają być ogłoszone jesienią tego roku.

Podczas czwartkowej sesji radni zatwierdzili również umowę partnerską z grupą mieszkańców, którzy chcą utworzyć pierwszy w gminie żłobek, a pieniądze na ten cel pozyskać z Unii Europejskiej. – Wniosek o przyznanie dofinansowania na dostosowanie pomieszczeń w budynkach nieopodal urzędu gminy w Dominowie i prowadzenie placówki przez pierwsze dwa lata jest już złożony. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego autorzy pomysłu mogą pozyskać na ten cel nawet 90 procent kosztów. Nasz udział przewiduje wybudowanie placu zabaw przy nowej placówce – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz. Gdyby propozycja została zaakceptowana do realizacji żłobek powstanie prawdopodobnie w przyszłym roku.