Głusk: Samorządowe oddziały przedszkolne


Gmina Głusk będzie mieć w czterech placówkach oświatowych własne oddziały przedszkolne. Znajdzie się w nich miejsce dla 160 dzieci w wieku 3 i 4 lat, a na przygotowanie pomieszczeń dostosowanych do potrzeb maluchów samorząd otrzymał pieniądze z Unii Europejskiej.
Środki zostaną wykorzystane na wykonanie niezbędnych remontów i zakup wyposażenia do Zespołów Szkół w Kalinówce, Mętowie i Wilczopolu-Kolonii oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Prawiednikach. Istniejące oddziały przedszkolne w tych placówkach do tej pory prowadziły stowarzyszenia, ale zgodnie z nowymi przepisami ustawowymi teraz przejmie je samorząd, który chce się lepiej przygotować na przyjęcie dzieci. W wymienionych budynkach przewidziano m.in.: przebudowę sanitariatów i stołówki, wymianę podłóg w salach i ciągach komunikacyjnych, wymianę drzwi, grzejników i opraw oświetleniowych, wydzielenie przedszkolnych stref pożarowych i pomalowanie pomieszczeń.

Gmina zakupi także nowe wyposażenie do sal, wykona nowe place zabaw i zainstaluje system monitoringu.

Samorząd obecnie szuka firm, które chcą się zająć wykonaniem robót a wszystkie przedsięwzięcia muszą być zrealizowane do końca 2019 roku.

Całkowita wartość projektu „Infrastruktura przedszkolna na terenie Gminy Głusk” to 964 350,00 zł, w tym 806 862,50 zł to koszty kwalifikowane, które Gmina Głusk pokryje ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.