Bez tytułu

INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo.

Przemoc w rodzinie to agresywne zachowanie członka rodziny, które narusza Twoje lub Twoich bliskich prawa i dobra osobiste powodując fizyczne i psychiczne cierpienie lub poniżenie.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich
RATUJ SIĘ! NIE WSTYDŹ SIĘ! SZUKAJ POMOCY! PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE!

ZGŁOŚ SIĘ DO LUDZI, INSTYTUCJI, ORGANIZACJI ZOBOWIĄZANYCH DO UDZIELENIA CI WSPARCIA I POMOCY !
Możesz dzwonić:
Pani Urszula Paździor – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego -81 75 19 713
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk – 81 75 18 112
Dzielnicowi Komisariatu Trzeciego Policji – 695 021 810, 695 021 814
Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 0 801 120 002
Niebieska Linia 22 668 70 00
Pamiętaj, przemoc karmi się milczeniem