Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” zaprasza do złożenia oferty cenowej Zmina Terminu Składania Ofert


„UWAGA!!!

Wydłużyliśmy termin składania ofert do dnia 24.07.2017 roku: zmianie uległa treść Zapytania Ofertowego (zmiany wyróżnione są w kolorze żółtym) oraz Załącznik nr 1. Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 pozostają bez zmian.”

do pobrania

ZMIENIONE.załącznik.nr.1.formularz.ofertowy

ZMIENIONE.zapytanie.ofertowe.place.zabaw.Mętów

 

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00033-6935-UM0310089/16 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

Przedmiar zagospodarowanie terenu cz.1

zagospodarowanie terenu cz.2

zagospodarowanie terenu cz.3

zagospodarowanie terenu cz.4

zał.nr_.3.wykaz_.robót

Załacznik.Specyfikacja techniczna monitoringu

załącznik.nr_.1.formularz.ofertowy

załącznik.nr_.2.brak_.powiązań

zapytanie.ofertowe.place_.zabaw_.Mętów1