Zarządzenie Nr 15/18 Wójta Gminy Głusk z dnia 30 stycznia 2018


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głusk

Do pobrania

Zarządzenie 15-18

Uchwała Nr XXXII28917

Rozstrzygnięcie