USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pracownicy
Pracownicy

Pracownicy

Kierownik

mgr inż. Alicja Juśkiewicz

81 74-88-942
pok. 005


Główny księgowy

Bogumiła Chłopek

Prowadzenie księgowości GOPS
81 74-88-942
pok. 005


Specjalista pracy socjalnej

mgr Agnieszka Bolibok

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

81 75-18-112
pok 003.


Pracownik Socjalny

Anna Gąsior

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

81 75-18-112
pok. 003


Specjalista pracy socjalnej

mgr Katarzyna Przybylska

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

81 75-18-112
pok. 004


Pracownik socjalny

Agnieszka Mańko

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

81 75-18-112
pok. 003


Pracownik socjalny

mgr Joanna Kasprzak

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

81 75-18-112
pok. 003


Starszy Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

mgr inż. Elżbieta Gałat

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

81 75-18-162
pok 006


Starszy Inspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego

mgr Ewa Pietruszka

Realizacja zadań z zakresu Funduszu Alimentacyjnego

81 75-18-162
pok. 006


Inspektor ds. świadczenia wychowawczego

Łukasz Gęca

Realizacja zadań z zakresu Programu „Rodzina 500 Plus”

81 728 57 24
pok. 004