USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Gospodarka odpadami Jak segregować odpady
Jak segregować odpady

Zasady segregacji odpadów

Gmina Głusk wprowadziła od 1 września 2020 r. znowelizowane zasady segregacji odpadów komunalnych, które należy zbierać selektywnie w następujący sposób:

 

 

Grafika Worek niebieski z napisem papierPAPIER

(worek w kolorze niebieskim)

CO WRZUCAMY:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • gazety i czasopisma
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • książki i zeszyty
 • torebki i worki papierowe, papier pakowy

NIE WRZUCAMY:

 • tłustych i zabrudzonych papierów (np. opakowania po maśle, twarogu)
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • kartonów po mleku i napojach
 • pieluch jednorazowych i podpasek
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • butelek po olejach spożywczych i samochodowych
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, opakowań po opryskach
 • tapet i ubrań

 

SZKŁOGrafika Worek zielony z napisem szkło

(worek w kolorze zielonym)

 

CO WRZUCAMY:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności
  (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

 • szklane opakowania po kosmetykach ( o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

NIE WRZUCAMY:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów, szkła okularowego

 • szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku

 • żarówek, świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

 • luster, szyb samochodowych, okiennych i zbrojonych
 • monitorów, termometrów i strzykawek

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

(worek w kolorze żółtym)

Plik Graficzny - żółty worek z napiszem tworzywa sztuczne metale

CO WRZUCAMY:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach

 • nakrętki ( o ile nie zbieramy ich osobno w ramach dobroczynnych)

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych

 • opakowania wielomateriałowe ( np. kartony po mleku i sokach)

 • opakowania po środkach czystości ( np. po proszkach do prania), kosmetykach ( np. szamponach ) itp.

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, puszki po napojach i konserwach, folia aluminiowa, złom żelazny i metale kolorowe

 • styropian opakowaniowy

 • zabawki z tworzywa sztucznego (o ile nie wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

NIE WRZUCAMY:

 • butelek i pojemników z zawartością

 • części samochodowych i opakowań po olejach silnikowych

 • zużytych baterii i akumulatorów

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach

 • sprzętu elektronicznego i AGD
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznychBIOODPADYWorek brązowy z napisem Bio Odpady

(worek w kolorze brązowym)

CO WRZUCAMY:

 • resztki jedzenia

 • odpadki warzywne i owocowe ( w tym obierki itp.)

 • gałęzie drzew i krzewów rozdrobnione

 • trociny i korę drzew

 • fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj

 • usunięte rośliny ( m.in. kwiaty )

 • skoszona trawa, liście (jeżeli nie kompostujemy)

NIE WRZUCAMY:

 • mięsa, kości zwierząt, odchodów zwierząt
 • popiołu
 • leków
 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych)

 

POPIÓŁGrafika Worek czarny z napisem popiół

(worek w kolorze czarnym)

Popiół nie może zawierać innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych)

UWAGA!!!

Odbiór popiołu z palenisk domowych bezpośrednio z przed nieruchomości od mieszkańców będzie odbierany raz w miesiącu w okresie
od 1 października do 30 kwietnia, przy czym odpad ten będzie przyjmowany w PSZOK-u przez cały rok.

 

 

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNEGrafika pojemnik z napisem odpady zmieszane

( pojemnik)

DO POJEMNIKA na odpady zmieszane wrzucamy wszystkie odpady, które nie nadają się do wrzucania do worków z selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do kompostowania lub do dostarczenia do PSZOK-u – tj. wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
(w pojemniku na zmieszane odpady komunalne nie wolno umieszczać odpadów budowlanych i rozbiórkowych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon)

 

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w ul. Głuska 256, Lublin

 

Rodzaje posegregowanych odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

 1. odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
 2. odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
 3. metale;
 4. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
 5. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 7. przeterminowane chemikalia powstające w gospodarstwach domowych wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach;
 8. zużyte opony (bez felg) z każdego gospodarstwa domowego do 4 szt. w ciągu roku
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. przeterminowane leki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 11. odpady niebezpieczne w tym świetlówki;
 12. odpady ulegające biodegradacji: bioodpady stanowiące odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych oraz ulegające biodegradacji odpady z pielęgnacji ogrodów, terenów zielonych, w tym skoszona trawa, liście, resztki krzewów, drzew i roślin. Odpady te powinny być czyste gatunkowo i nie mogą zawierać resztek ziemi. Krzewy i gałęzie powinny być rozdrobnione a ich części nie mogą być dłuższe niż 10 cm;
 13. odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów budynków, wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości (powstałe w gospodarstwie domowym). Odpady te nie mogą zawierać azbestu, papy, smoły. Ogranicza się ilość odpadów budowlanych w postaci gruzu do 300 kg oraz zmieszanych, rozbiórkowych odpadów budowlanych, w tym: ceramiki budowlanej, materiałów izolacyjnych, otworów, szkła okiennego do 1m3 lub 200 kg z jednego gospodarstwa domowego w danym roku kalendarzowym;
 14. popiół z gospodarstw domowych.

 

 

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciel nieruchomości dostarcza odpady we własnym zakresie, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby i za okazaniem ostatniego dowodu opłaty za wywóz odpadów komunalnych wyłącznie w terminach (wg dat) wyszczególnionych w podstawowym harmonogramie. Poza terminami wymienionymi w harmonogramie punkt jest nieczynny.