USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Odnawialne źródła energii - Informacje
Odnawialne źródła energii - Informacje

Zgłoszenia awarii instalacji solarnych należy dokonywać pod numerem telefonu +48 (22) 247 20 37 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: serwis@sanito.pl.

W przypadku zgłoszeń przesyłanych wiadomością e-mail należy podać:

  1. imię i nazwisko zgłaszającego,
  2. adres instalacji oraz numer telefonu kontaktowego,
  3. dokładny opis usterki,
  4.  wyświetlane alarmy/wskazania sterownika.

W przypadku przesłania zgłoszenia po godzinie 15:30 przyjmuje się, że zgłoszenie zostało wysłane o godzinie 8:00 dnia następnego.

Osoba do kontaktu z ramienia Gminy Głusk: Pan Wojciech Samuła tel. +48 604 586 083.

 

Projekt pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Głusk”
 
Gmina Głusk zrealizowała projekt pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Głusk”, którym objęte były zgłoszone uprzednio przez mieszkańców nieruchomości. W ramach projektu zamontowano 483 instalacji solarnych, 4 piece na biomasę, 34 pomp ciepła aerotermalnych oraz 2 pompy ciepła geotermalne. - Informacja na dzień 23 maja 2019 r.
 
 

Nowy nabór wniosków na montaż instalacji fotowoltaicznych i innych odnawialnych źródeł energii - Informacja na dzień 23 maja 2019 r. 

Wójt Gminy Głusk informuje, że najprawdopodobniej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w miesiącach lipiec- sierpień ogłosi kolejny nabór na montaż instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną, a także i innych odnawialnych źródeł energii. W związku z tym prosimy mieszkańców zainteresowanych montażem na dachach swoich zabudowań takich urządzeń, o zgłaszanie się do urzędu gminy, w celu wpisania się na listę oraz złożenia deklaracji uczestnictwa.

Udział w projekcie wiąże się z obciążeniem mieszkańca kosztami indywidualnego projektu technicznego, który wykona projektant wyłoniony przez gminę w przetargu. Koszt takiego projektu to około 200-300 zł. Projekt jest własnością mieszkańców i po wykonaniu instalacji zostanie im przekazany. Ryzyko poniesienia kosztów projektu ponoszą mieszkańcy, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że gmina nie otrzyma wsparcia finansowego i nie będzie realizować projektu. W zależności od m.in. zużycia energii, ilości osób zamieszkujących gospodarstwo, powierzchni dachu oraz innych czynników powinno się dobierać moc instalacji. W poprzedniej edycji programu założono możliwość wyboru od 2 do 7 kW mocy instalacji. Dla przeciętnej 3-4 osobowej rodziny przyjmuje się średnio 3-4 kW mocy urządzeń. Koszt instalacji szacowany jest na ok. 4-5 tyś. zł. na 1kW. Kosz wkładu własnego mieszkańca to, po doliczeniu wszystkich kosztów, w tym VAT-u to około 45% wartości brutto zamówionej instalacji (w kwocie tej nie liczone są koszty projektu).

Prosimy o rozważne przemyślenia i odpowiedzialne podjęcie decyzji.

Dokumenty do pobrania poniżej.

Zgłoszenia przyjmowane są w pok. nr 110- sekretariat.

Osoba do kontaktu: Pani Małgorzata Lenart Tel. 81 7518770 wew.103

 

Ikona docDeklaracja udzialu fotowoltaika - po zmianach, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [139.00 KB]

Ikona docAnkieta - inst. PV - po korekcie 02.05.19, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [88.20 KB]

 

Projekt pn. „Budowa infrastruktury OZE na terenie Gminy Głusk – instalacje fotowoltaiczne”

Gmina Głusk przystępuje do realizacji projektu dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych. W dniu 30 lipca 2018 r. Wójt Gminy Głusk – Pan Jacek Anasiewicz, podpisał umowę o dofinansowanie jego realizacji. W najbliższym czasie planowana jest organizacja spotkania informacyjnego z mieszkańcami dotyczącego m.in. wysokości wymaganego wkładu własnego oraz  zasad dalszej realizacji projektu.

W przypadku pytań w przedmiotowych sprawach należy kontaktować się z Pracownikami Urzędu Gminy Głusk, tel. 81/75 99 400, e-mail: sekretariat@glusk.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Dokumenty do pobrania

Ikona docKotły na biomasę, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [91.00 KB]

Ikona pdfKotły na biomasę, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [216.75 KB]

Ikona docKolektory słoneczne, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [91.00 KB]

Ikona pdfKolektory słoneczne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [296.80 KB]

Ikona docPompy ciepła, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [88.50 KB]

Ikona pdfPompy ciepła, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [298.44 KB]

 

INFORMACJE O MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH - Informacja na dzień 17 stycznia 2020 r.
 
W miesiącu styczniu w gminie Głusk rozpocznie się montaż 213 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Wykonawcą tego zadania jest firma Hymon Energy Sp. z o.o. z Tarnowa a realizowane jest ono w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury OZE na terenie Gminy Głusk – instalacje fotowoltaiczne” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4. Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.
 
W związku z tym, prosimy naszych mieszkańców o wywiązanie się z obowiązków spoczywających na nich, a wynikających z wcześniej podpisanych umów. Bezwzględnie prosimy o wypełnienie i dostarczenie do urzędu gminy; umów, pełnomocnictw i rachunków za energię za ostatni rok. W załączniku poniżej przedstawiamy harmonogram przysłany przez instalatora, z którego dowiedzieć się można o przewidywanym okresie montażu urządzeń w poszczególnych miejscowościach. Właściciele domów, na których instalacje będą montowane w miesiącach styczeń- luty w najbliższych dniach otrzymają wezwania do zapłaty, w których zawarte będą ostateczne kwoty do zapłaty. Wezwania sukcesywnie wysyłane będą także do mieszkańców innych miejscowości.
 
Montaż urządzeń może być wykonany tylko po wpłaceniu pełnej kwoty udziału mieszkańca w instalacji. Po 20 stycznia w pierwszych miejscach gdzie odbędą się montaże instalacji, pojawią się pracownicy firmy, by omówić termin oraz szczegóły techniczne instalacji. Na prośbę mieszkańców w załącznikach poniżej przedstawiamy Państwu karty katalogowe inwerterów i paneli fotowoltaicznych, jak również dokumenty, które należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do urzędu, jeśli ktoś jeszcze nie dopełnił tego obowiązku.
 
Prosimy o poważne potraktowanie powyższych informacji.
 
Załączniki:
 

Odnawialne źródła energii

‹ Poprzednia strona 1 2 Następna strona ›