USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Program Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze

Grafika: PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - w trosce o zdrowie, klimat i środowisko! Dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych

 

Punkt konsultacyjno-infomacyjny programu "Czyste Powietrze" w Urzędzie Gminy Głusk

Informujemy, że Gmina Głusk zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie utworzenia w gminie Głusk punktu konsultacyjno-informacyjnego priorytetowego programu Czyste Powietrze. Punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze w gminie Głusk czynny jest we wtorki w godzinach od 800 do 1600, w środy w godzinach od 800 do 1200 oraz w czwartki w godzinach od 7:15 do 15:15 pod numerem telefonu 81 7519716.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie we wtorki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 14:00.

Do obsługi punktu informacyjno-konsultacyjnego wyznaczony jest pracownik Urzędu Gminy Głusk – Teresa Wojtyła,

W ramach funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego Mieszkańcy mają możliwość uzyskania informacji o programie Czyste Powietrze, otrzymania materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie oraz uzyskania pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje nt. programu Czyste Powietrze dostępne są również na stronie internetowej programu: czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Lublinie: www.wfos.lublin.pl w zakładce czyste powietrze

Informacje o Programie „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie właścicielom budynków jednorodzinnych na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację budynków, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie budynku na ciepło. Wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, bardziej efektywne to inwestycja w zdrowie i bezpieczne ciepło w domu, lepsza jakość powietrza i docelowo niższe wydatki, ponieważ nowoczesne urządzenia zużywają mniej paliwa. Realizacja Programu przewidziana jest  do 2029 r.

Dla kogo i ile?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami / współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje  trzy grupy Beneficjentów:

  1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania– osoby, których roczny dochód  nie przekracza 100 000 zł – możliwe dofinansowanie do 30 tys. zł,
  2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania– osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 37 tys. oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 47 tys. zł,  
  3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie  do  69 tys.  oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 79 tys. zł  

 (PREFINANSOWANIE  to  wyplata części lub całości dotacji przyznanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW   na rachunek bankowy Wykonawcy, na warunkach określonych w Programie).

Na co ?

Dofinansowanie  obejmuje  wymianę starych i nieefektywnych źródeł  ciepła  na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Do współpracy w Programie przystąpiły również banki, udzielając kredytów na realizację inwestycji  z możliwością częściowej spłaty kapitału z uzyskanej dotacji.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy  Głusk – stan na dzień 30.09.2022 r.:

  • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  - 289
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 170
  • kwota wypłaconych dotacji –  2 366 716,01 zł

Program Czyste Powietrze