USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Odnawialne źródła energii - Informacje Informacja dla uczestników projektu...

Odnawialne źródła energii

panele fotowoltaiczne na dachu
10.11
2021

Informacja dla uczestników projektu montażu instalacji fotowoltaicznych

Dnia 25 października 2021 roku Wójt Gminy Głusk Jacek Anasiewicz podpisał umowę na wykonanie 289 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 6 kW na budynkach mieszkańców naszej gminy. Montaż wykonywać będzie firma Solatime z Rzeszowa. Projekt opiewa na kwotę 5 158 180,00 zł brutto i jest dofinansowany w około 48% wartości netto instalacji z funduszy Unii Europejskiej w ramach RPOWL 2014-2020.

Firma na wykonanie instalacji ma 100 dni. Jest jednak prawdopodobne, że ze względu na okres zimowy, może być on przedłużony. W najbliższym czasie Gmina otrzyma od wykonawcy harmonogram prac, w którym określi przybliżone terminy realizacji inwestycji. W tej chwili po stronie rządowej trwają intensywne prace nad zmianą ustawy określającej nowe zasady rozliczeń wyprodukowanej energii z firmami energetycznymi. Niestety Gmina nie ma żadnego wpływu na zaproponowane zmiany. Raczej jest mało prawdopodobne, by firma wykonawcza dokonała instalacji i zgłoszenia do PGE Dystrybucja przed nowym rokiem jakichkolwiek lokalizacji. Realny termin to okres wczesnowiosenny.

W najbliższym czasie w domach osób, które zgłosiły swój udział w projekcie pojawią się przedstawiciele wykonawcy, którzy mają ostatecznie określić techniczne możliwości instalacji urządzeń. Parametry i karty katalogowe instalowanych urządzeń przedstawiamy Państwu w załącznikach poniżej.

Ze względu na pandemię zorganizowanie spotkania informacyjnego jest niestety niemożliwe. Poniżej przedstawiamy Państwu orientacyjne ceny zestawów fotowoltaicznych wraz
z pozostałymi kosztami obsługi realizacji projektu, prosząc o analizę kosztową oraz ostateczną deklarację uczestnictwa.

Koszt całkowity instalacji 2 kW -  10 450,00 zł brutto,

Koszt całkowity instalacji 3 kW – 12 780,00 zł brutto,

Koszt całkowity instalacji 4 kW - 15 550,00 zł brutto,

Koszt całkowity instalacji 5 kW – 17 850,00 zł brutto,

Koszt całkowity instalacji 6 kW – 23 860,00 zł brutto,

Wkład własny uczestnika projektu instalacji 2 kW - 6 030,00 zł brutto,

Wkład własny uczestnika projektu instalacji 3 kW – 7 331,00 zł brutto,

Wkład własny uczestnika projektu instalacji 4 kW – 8 877,60 zł brutto,

Wkład własny uczestnika projektu instalacji 5 kW – 10 162,00 zł brutto,

Wkład własny uczestnika projektu instalacji 6 kW – 13 518,00 zł brutto.

Ostateczne rozliczenie nastąpi po końcowym rozliczeniu projektu w Urzędzie Marszałkowskim. Na kwotę wkładu własnego uczestnika projektu wchodzi: ok. 52% wysokości wkładu własnego od instalacji netto, podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% od otrzymanego dofinansowania, oraz inne koszty tj. dotyczące nadzoru inwestorskiego, zarządzania projektem, promocja (koszty podzielone proporcjonalnie na wszystkich uczestników) podatek od towarów i usług w wysokości 8% od wpłaty dokonywanej przez uczestnika projektu do Urzędu Gminy.

Pomimo proponowanych niekorzystnych zmian dla prosumentów, które niekoniecznie zostaną przyjęte w całości, za pozostaniem w projekcie przemawia fakt, zapowiadanych znacznych podwyżek cen energii, oraz brak możliwości jakiegokolwiek dofinansowania fotowoltaiki w tym czasie.

W najbliższym czasie uczestnicy projektu otrzymają umowy finansowe na pokrycie kosztów użytkownika instalacji, na mocy których będą zobowiązani do dokonania określonych wpłat w okresie do 14 dni. Podstawową zasadą egzekwowaną przez firmę instalacyjna będzie dokonanie całości wpłaty przed instalacją urządzeń.

Wszystkie informacje uczestnicy projektu uzyskać mogą u Pani Małgorzaty Lenart tel. 81 75 18 770, malgorzata.lenart@glusk.pl lub na stronie internetowej Gminy Głusk w zakładce „Odnawialne źródła energii” https://www.glusk.pl/odnawialne-zrodla-energii-informacje.html

Informujemy ponadto, że jest ogłoszony ponowny przetarg na instalację solarów, pomp ciepła i pieców na biomasę. Poprzedniego przetargu nie rozstrzygnięto ze względu na wysokie ceny instalacji zaproponowane przez firmy wykonawcze.

 

Nowe zainteresowane osoby montażem instalacji mogą składać deklaracje udziału w projekcie i będą zapisywane na listę rezerwowa.

Ikona pdfKARTY KATALOGOWE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.86 MB]

Ikona docxAnkieta - fotowoltaika, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [88.04 KB]

Ikona docAnkieta -pompa ciepła, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [88.50 KB]

Ikona docAnkieta-kocioł na biomasę, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [91.50 KB]

Ikona docAnkieta-kolektory słoneczne, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [90.50 KB]

Ikona docDeklaracja fotowoltaika, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [133.50 KB]

Ikona pdfDeklaracja fotowoltaika, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [423.98 KB]

Ikona docDeklaracja odnawialne źródła energii, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [81.00 KB]

Ikona pdfDeklaracja odnawialne źródła energii, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [647.54 KB]

 

 

Powrót