USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Odnawialne źródła energii - Informacje INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW...

Odnawialne źródła energii

Kobieta z filiżanką przykryta kocem siedzi przy kaloryferze
20.09
2022

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH DO PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY

Gmina Głusk przekazuje informacje przesłane przez firmę Sanito Sp. z o.o., dotyczące zasad poprawnej eksploatacji instalacji grzewczej, których przestrzeganie należy do obowiązków użytkowników instalacji. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją.

Przygotuj instalację do zimy

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego firma Sanito Sp. z o. o. chciałaby przypomnieć kilka zasad poprawnej eksploatacji instalacji grzewczej, których przestrzeganie należy do obowiązków Użytkowników instalacji.

Przypominamy, iż instalacja grzewcza przed uruchomieniem powinna przejść standardowe prace konserwacyjne, które pozwolą jej na bezawaryjną pracę w ciągu całego sezonu. W szczególności dotyczy to uruchomienia pompy ładującej zasobnik. W odpowiedzialności Użytkownika instalacji pozostaje obowiązek zapewnienia odpowiednich parametrów pracy poszczególnych elementów instalacji jak np. jakość wody oraz odpowiedni poziom wody w postaci odpowiedniego jej ciśnienia.

W przypadku pompy zasilającej zbiornik ciepłej wody z instalacji kotłowej Użytkownik instalacji, przed jej uruchomieniem, powinien dokonać następujących czynności:

  • sprawdzić stan drożności filtra wody przed pompą, a w przypadku braku drożności dokonać jego czyszczenia
  • otworzyć zawory odcinające wężownicę grzewczą w zasobniku ciepłej wody
  • sprawdzić ciśnienie wody w instalacji grzewczej . Prawidłowe ciśnienie to powyżej 1,5 bara.
  • w przypadku ciśnienia niższego od wymaganej wartości uzupełnić stan wody w instalacji grzewczej
  • dokonać ręcznego sprawdzenia stanu zakleszczenia pompy
  • w przypadku stwierdzenia zakleszczenia dokonać czyszczenia pompy ładującej.

Dopiero po przeprowadzeniu ww. czynności pompa ładująca zasobnik ciepłej wody jest gotowa do bezawaryjnej pracy w ciągu całego sezonu grzewczego.

Jednocześnie informujemy, iż powyższe czynności nie są działaniami gwarancyjnymi, lecz eksploatacyjnymi będącymi w zakresie obowiązków Użytkownika instalacji.

Zgłoszenia serwisowe w tym zakresie wykonywane będą przez firmę Sanito Sp. z o.o. odpłatnie. Również uszkodzenia pomp, które będą wynikiem braku należytej obsługi eksploatacyjnej ze strony Użytkowników, będą skutkowały dodatkowymi kosztami wymian pomp.

Jesteśmy przekonani, iż przeprowadzenie powyższych działań związanych z poprawnym przygotowaniem instalacji kotłowej do pracy w sezonie grzewczym pozwolą na uniknięcie wielu niezasadnych zgłoszeń oraz rozwiążą dotychczasowe problemy, czy wątpliwości związane z eksploatacją instalacji i pozostawią naszą współpracę w sferze profesjonalnej i satysfakcjonującej obie strony, co przełoży się na zadowolenie Mieszkańców Gminy.

 

https://serwis.sanito.pl/aktualnosci/16-aktualnosci/dla-gmin/57-przygotuj-instalacje-do-zimy

 

Powrót