USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o.
Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o.

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonuje zadania własne Gminy służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty.Spółka została powołana dnia 8.03.2011 r. wykonując postanowienia Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Głusk z dnia 15.02.2011 r.

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie:

  • poboru i oczyszczania i rozprowadzania wody;
  • gromadzenia i oczyszczania i odprowadzania ścieków;
  • gromadzenia, wywozu i unieszkodliwiania śmieci i odpadów;
  • zagospodarowania terenów zielonych będących we władaniu gminy;
  • wykonanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia i remontów budynków i budowli, obiektów liniowych i dróg kołowych- stanowiących własność gminy;
  • wynajem i zarządzanie nieruchomościami komunalnymi;
  • budowy specjalistyczne i roboty wykończeniowe;
  • budowa obiektów liniowych;
  • dzienna opieka nad dziećmi.

Głównym zadaniem Spółki jest świadczenie szerokiego zakresu usług komunalnych na rzecz społeczności gminnej oraz prowadzenie działalności pro inwestycyjnej w obszarze rozbudowy lokalnej infrastruktury.

Przejść na stronę Zakładu Komunalnego Gminy Głusk nalezy kliknąć w link http://gzkglusk.pl/