USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Gospodarka odpadami - Harmonogram... Limity na PSZOK

Gospodarka odpadami komunalnymi

 Limity na PSZOK
27.04
2020

Limity na PSZOK

Gmina Głusk informuje, że na podstawie obowiązującej Uchwały nr XVIII/160/20 Rady Gminy Głusk z dnia 26 lutego 2020 r. ogranicza się ilość przyjmowanych odpadów w PSZOK:

  1. zużytych opon (bez felg) do 4 szt., w ciągu roku kalendarzowego z jednego gospodarstwa domowego;
  2. odpadów budowlanych w postaci gruzu do 300 kg z jednego gospodarstwa domowego w danym roku kalendarzowym;
  3. rozbiórkowych odpadów budowlanych do 1 m³ lub 200 kg z jednego gospodarstwa domowego w danym roku kalendarzowym.
W związku z powyższym ilość oddawanych odpadów do PSZOK należy dostosować do wyżej wymienionych limitów w skali jednego roku kalendarzowego. Limit za rok 2020 obowiązuje od 31.03.2020 r. do 31.12.2020 r.
Powrót