USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Gospodarka odpadami - Harmonogram... Informacje o opłatach za śmieci

Gospodarka odpadami komunalnymi

Informacje o opłatach za śmieci

Informacje o opłatach za śmieci

Urząd Gminy Głusk przypomina, o obowiązku uregulowania opłat za odpady komunalne według aktualnych stawek, przyjętych uchwałą nr XI/90/19 Rady Gminy Głusk.

Zgodnie z zapisami tej uchwały, właściciele 1- osobowych gospodarstw domowych płacą kwotę 20 zł miesięcznie, 2- osobowych gospodarstw domowych- 41 zł miesięcznie, a właściciele gospodarstw, w których zamieszkuje 3 i więcej osób- 61 zł miesięcznie.
 
Przypominamy mieszkańcom o obowiązku aktualizacji deklaracji. Informujemy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującym prawem, właściciel posesji ponosi osobistą odpowiedzialność za aktualność danych o osobach zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Podstawą weryfikacji danych o liczbie osób zamieszkujących, jest meldunek osoby pod konkretnym adresem. Pomimo zapowiedzi zniesienia obowiązku meldunkowego, do dnia dzisiejszego obciążeni jesteśmy tym obowiązkiem. W przypadku wykazania mniejszej liczby osób zamieszkującej w gospodarstwie domowym w stosunku do ilości osób z ewidencji ludności, należy bezwzględnie, potwierdzić ten fakt dodatkowymi dokumentami lub oświadczeniami (np. zameldowanie czasowe pod innym adresem).
 
W przypadku nie przedstawienia odpowiednich dokumentów zmiana deklaracji może nie zostać uwzględniona.
Powrót