Głusk: Sieć kanalizacyjna coraz dłuższa


Gmina Głusk rozpoczęła budowę kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. To drugi etap inwestycji wartych prawie 30 milionów złotych, które są współfinansowana z funduszy unijnych.

Rozpoczęte teraz prace będą prowadzone w miejscowościach Mętów i Głuszczyzna przy drodze wojewódzkiej Lublin – Biłgoraj oraz drodze gminnej „za rzeką”. Ich efektem będzie prawie 30 kilometrów nowej sieci, która ma być gotowa do końca 2020 roku. Gmina pokryje tylko niecałe 40 procent kosztów inwestycji, a na resztę pozyskała dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Z tego samego źródła będzie pochodzić większość środków na budowę kanalizacji w Abramowicach Prywatnych i Kalinówce, która rozpoczęła się już w 2016 roku. W tym przypadku powstanie ponad 20 kilometrów sieci, a prace są planowane do końca 2019 roku.

Łącznie za cztery lata w gminie Głusk przybędzie około 50 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej, a z POIiŚ będzie pochodzić ponad 63 procent kosztów tych inwestycji. Samorząd pozyskał dofinansowanie za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.