USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Aktualności - Fundusze Unijne Infrastruktura przedszkolna na...

Aktualności - Fundusze Unijne

Infrastruktura przedszkolna na terenie Gminy Głusk

Infrastruktura przedszkolna na terenie Gminy Głusk

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans dzieci ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich poprzez większą dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Głusk. Z uwagi na konieczność zapewnienia dzieciom w wieku 3 i 4 lat miejsc w przedszkolach przez samorządy gminne od 2016 r., dla 4-latów zaś od 2017 r. dla 3-latków Gmina Głusk postanowiła utworzyć dodatkowe oddziały przedszkolne z przeznaczeniem dla tych dzieci przy istniejących szkołach podstawowych.

Realizacja inwestycji zakłada dostosowanie (adaptacji) do wymagań ppoż. oraz sanitarno-higienicznych pomieszczeń przeznaczonych do celów wychowania przedszkolnego w istniejącej bazie oświatowej Gminy Głusk tj. w budynkach Zespołu Szkół w Kalinówce, Zespołu Szkół w Mętowie, Zespołu Szkół w Wilczopolu oraz w Szkole Podstawowej w Prawiednikach. Zakres robót obejmował będzie wydzielenie części przedszkolnych jako oddzielnych stref pożarowych, przebudowę sanitariatów i stołówek, remont podłóg w salach przedszkolnych i ciągach komunikacyjnych, wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę grzejników i opraw oświetleniowych, malowanie adaptowanych pomieszczeń przedszkolnych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (zestawy meblowe, zestawy multimedialne, zestawy dla nauczycieli, wyposażenie dla dzieci niepełnosprawnych - magiczne dywany, zakup wyposażenia dla dzieci zdolnych - telewizorów LED). W ramach przedsięwzięcia planowana jest również budowa nowych placów zabaw przy każdej z w/w szkół oraz system monitoringu na potrzeby wspartej infrastruktury. W wyniku realizacji projektu wsparte zostaną 4 obiekty infrastruktury przedszkolnej. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 4 szt. Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 160 osób. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 160 osób. Główną grupę docelową projektu stanowią dzieci i ich rodzice.

fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie: 13.5. Infrastruktura przedszkolna
poddziałanie: Brak poddziałania
dziedzina: nauka i edukacja
wartość projektu: 1 050 675.64 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 806 862.50 zł

RPO WL

Powrót