USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Głusk
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Głusk
Gmina Głusk posiada sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej:  

 

Są to stowarzyszenia, które realizują zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony życia i mienia mieszkańców gminy, jak również z zakresu organizacji imprez kulturalnych, społecznych i sportowych.

 
 
Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej OSP Mętów (od 2004 r.) oraz OSP Wilczopole (od 2015 r.) zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Jednostki te mogą brać udział w akcjach na terenie całego województwa lubelskiego,
a w razie konieczności na terenie całego kraju.
 
Stan osobowy (rok 2019) wynosi 205 strażaków ochotników, w tym 8 kobiet. Członków wspierających 13 i honorowych 9. Liczba członków zwyczajnych w wieku od 18 do 65 lat mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosi 54.  
 
Jednostki OSP Wilczopole oraz OSP Mętów posiadają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, w skład których wchodzi 19 młodych strażaków ochotników (8 dziewcząt i 11 chłopców).
 
 
OSP Ćmiłów, Mętów, Wilczopole oraz Prawiedniki posiadają poczty sztandarowe, które godnie reprezentują strażaków gminy Głusk na różnego rodzaju uroczystościach rangi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.
Wszystkie jednostki posiadają własne strażnice i samochody pożarnicze.
 

 
Prezes ZOGm ZOSP RP w Głusku – Jacek Anasiewicz
Komendant Gminy – Jan Maziarczyk
 
Adres siedziby Oddziału Gminnego ZOSP RP:
ul. Rynek 1, 20-388 Dominów
tel.: 81 748-89-43
fax.: 81 751-86-50
 
 

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Głusk