USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Głusk
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Głusk
Gmina Głusk posiada sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej:  

 

Ochotnicze Straże Pożarne są to stowarzyszenia, które realizują zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony życia i mienia mieszkańców gminy, jak również z zakresu organizacji imprez kulturalnych, społecznych i sportowych.

Stan osobowy (rok 2023) wynosi 173 strażaków ochotników, w tym 6 członków wspierających i 5 honorowych. Liczba strażaków ratowników mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosi 88, w tym 13 kobiet.  

Jednostki OSP Wilczopole oraz OSP Mętów posiadają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, w skład których wchodzi 31 młodych strażaków ochotników (8 dziewcząt i 23 chłopców). Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej OSP Mętów (od 2004 r.) oraz OSP Wilczopole (od 2015 r.) zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 OSP Ćmiłów, Mętów, Wilczopole oraz Prawiedniki posiadają poczty sztandarowe, które godnie reprezentują strażaków gminy Głusk na różnego rodzaju uroczystościach rangi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.

 Wszystkie jednostki posiadają własne strażnice i samochody pożarnicze

 Strażacy

 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Głusku:

 1. Prezes – Jacek Anasiewicz
 2. Wiceprezes - Sylwester Adamek
 3. Wiceprezes - Henryk Świstak
 4. Komendant gminny – Tomasz Gorzel
 5. Skarbnik – Anna Grzywaczewska
 6. Sekretarz – Monika Ziajko

 

Prezydium

 1. Prezes - Jacek Anasiewicz
 2. Wiceprezes - Sylwester Adamek
 3. Wiceprezes – Henryk Świstak
 4. Komendant Gminny – Tomasz Gorzel
 5. Skarbnik – Anna Grzywaczewska
 6. Sekretarz – Monika Ziajko
 7. Członek prezydium – Jan Maziarczyk
 8. Członek prezydium – Robert Dąbek

 

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP: 

 1. Jacek Anasiewicz
 2. Tomasz Gorzel
 3. Henryk Świstak
 
Adres siedziby Oddziału Gminnego ZOSP RP:
ul. Rynek 1, 20-388 Dominów
tel.: 81 748-89-43
fax.: 81 751-86-50
 
 

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Głusk