USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Głusk OSP Mętów

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Głusk

OSP Mętów
29.06
2020

OSP Mętów

(rok załażenia 1952)

Prezes – Sylwester Adamek

Naczelnik – Kazimierz Wójcik

 

Stan osobowy (2019 r.):

29 członków, w tym 4 kobiety, 3 członków wspierających i 5 członków honorowych. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: 3 dziewczęta i 8 chłopców.

 

Samochody:

Volvo (2010 r.)

Peugeot Boxer 335 (2010 r.)

 

Założyciele to: B. Gęca, H. Świstak, J. Świstak, S. Drwal, M. Dudziak, M. Czernic, J. Nowak, S. Kowalski, J. Dolecki, M. Adamek.

 

15 stycznia 1952 r. we wsi Mętów została założona Ochotnicza Straż Pożarna, która otrzymała z G. S. „Samopomoc Chłopska” w Głusku pomieszczenie na sprzęt ochrony pożarowej. 

OSP Mętów

W roku 1953 r. przystąpiono do budowy remizy drewnianej, na której budowę mieszkańcy wsi oddawali bezpłatnie drewno z lasu, a także wykonywali prace przy jej budowie.

OSP Mętów

W roku 1956 odbyły się w Mętowie zawody powiatowe. Organizatorem była jednostka OSP Metów oraz Powiatowa Straż Pożarna 

OSP Mętów

OSP Mętów

W 1962 r. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mętowie podjął uchwałę o budowie murowanej remizo-świetlicy. W celu uzupełnienia środków finansowych na budowę remizy Zarząd OSP sprzedał remizę drewnianą miejscowemu Kółku Rolniczemu. Budynek został ukończony w 1965 r. W budynku oprócz pomieszczeń strażackich znajdowała się sala widowisko-taneczna i 400-setny klub „Ruchu”. W dwóch garażach mieścił się sprzęt pożarniczy. Organizatorami czynów społecznych przy budowie byli Jan Dolecki – naczelnik straży pożarnej, Świstak Jan – prezes OSP, Stefan Kowalski, Józef Nowak, Bronisław Gęca, Czesław Piasecki.

OSP Mętów

OSP Mętów

 

W roku 1977 na uroczyście obchodzonym 25-leciu OSP w Mętowie został przekazany sztandar dla OSP Mętów.

OSP Mętów

OSP Mętów

OSP Mętów

 

W roku 1998 odbyło się poświęcenie samochodu pożarniczo-gaśniczego Star 244. Do pozyskania samochodu przyczynił się Bronisław Gęca, pozyskując sponsorów. Głównym sponsorem był Urząd Gminy w Głusku, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Bank Państwowy PKO S.A. w Lublinie oraz przedsiębiorstwa i firmy prywatne. 

OSP Mętów

OSP Mętów

OSP Mętów

OSP Mętów

W październiku 2000 r. dzięki inicjatywie prezesa OSP Bronisława Gęcy, który znalazł sponsorów został zakupiony nowy samochód Lublin 3, dla ratownictwa drogowego, ponadto nowa motopompa oraz piła spalinowa na wyposażenie samochodu przeznaczonego dla ratownictwa i usuwania przeszkód na drodze. 

OSP Mętów

W roku 2001 dzięki staraniom prezesa Gęcy i sponsorom oraz urzędowi Gminy Głusk nabyto samochód Mercedes 913, który służył jednostce przez 5 lat. 15 czerwca 2003 r. obchodzono 50-lecie OSP Mętów, poświęcenie samochodu pożarniczego Mercedes-Benz 913 i sprzętu ratownictwa technicznego oraz udekorowanie sztandaru jednostki Srebrnym Medalem Związku OSP. 

OSP Mętów

Jednostka w tym czasie liczyła 29 członków czynnych, 4 honorowych, 2 wspierających oraz 14 MDP.

W dniu 29 stycznia 2005 r. odbyło się Walne Zebranie członków OSP Mętów, w którego czasie w obecności licznych gości przekazano oficjalną decyzję o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

OSP Mętów

W styczniu 2007 r. został sprowadzony z Dortmundu w Niemczech samochód pożarniczy Mercedes 1120 (fotka). W dniu 3 lutego 2007 r. odbyło się walne zebranie połączone z chrztem samochodu pożarniczego Mercedes 1120.

OSP Mętów

 

 

 

materiały archiwalne OSP Mętów

Powrót