USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Głusk OSP Ćmiłów

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Głusk

OSP Ćmiłów
27.07
2020

OSP Ćmiłów

(rok założenia 1962)

 

Prezes – Henryk Świstak
Naczelnik – Sławomir Świstak

Członkowie ogółem: 24 osoby, w tym 2 kobiety.

Samochód:

Iveco

 

 

Od dawna istniała potrzeba utworzenia jednostki gaśniczej w Ćmiłowie. W roku 1962 Władysław Paździor, Henryk Łapiński, Jan Grzesiak, Witold Tatara, Sławomir Paździor i Czesław Listos wspierani przez mieszkańców wsi Ćmiłów i Żabia Wola założyli OSP w Ćmiłowie. Początek był bardzo trudny. Brak sprzętu, a w szczególności pomieszczenia. W latach 60-tych wzniesiono budynek wiejski, który miał służyć jako strażnica i sklep. Niestety w roku 1962 budynek został przeznaczony na klubokawiarnię i sklep GS. W związku, z czym jednostka straży nie miała swojego pomieszczenia. Dzięki zaangażowaniu Bohdana Chylińskiego oraz Jerzego Mikołajewskiego siedziba jednostki mieściła się w ich domach.

W roku 1963 następuje zmiana zarządu OSP. Prezesem zostaje Henryk Wajrak, zaś naczelnikiem Jerzy Mikołajewski. Był to przełomowy okres w dziejach OSP w Ćmiłowie, głównie za sprawą nowego naczelnika, który prowadził Szkolenia strażaków. Jest również okres intensywnych starań o pomieszczenie dla jednostki. Zostaje wystosowanie pismo do Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz do naczelnika Gminy Głusk o wydzielenie pomieszczenia dla straży w budynku wiejskim w Ćmiłowie. Po długich staraniach OSP dostaje pomieszczenie na strażnicę.

W roku 1985 zaczęto starania o pozwolenie nadbudowy z przeznaczeniem na zbiórki i Szkolenia. Z pomocą przyszła Komenda Rejonowa Straży Pożarnej oraz Urząd Gminy Głusk, który przydzielił materiały budowlane na ten cel.

W czasie realizacji nadbudowy wszystkie prace budowlane były wykonywane przez członków straży pożarnej w czynie społecznym.

 

Potrzeba istnienia jednostki był potwierdzony skuteczną wieloletnią działalnością. W 1997 roku zakupiono samochód strażacki. Dzięki pomocy Urzędu Gminy Głusk otrzymano z OSP Prawiedniki motopompę M-5.

 

16 grudnia 2000 r. podczas zebrania walnego wybrano nowy zarząd. Postanowiono również o pozyskanie nowej motopompy oraz sztandaru dla jednostki, w związku ze zbliżającym się jubileuszem czterdziestolecia powstania jednostki OSP w Ćmiłowie.

Dzięki finansowemu wsparciu Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, PZU w Lublinie, Urzędu Gminy Głusk, Prezesowi Firmy Sipma oraz Prezesowi Zarządu Gminnego OSP Bronisławowo Gęcy została w 2001 r. zakupiona nowoczesna motopompa. W tym samym roku z własnych środków i dzięki zaangażowaniu strażaków odnowione zostały pomieszczenia strażnicy. Zostały zakupiony mundury galowe oraz umundurowanie bojowe, z własnych środków przy wsparciu gminy.

Po długich staraniach, na uroczystość zbliżającego się 40-lecia OSP Ćmiłów, został zakupiony sztandar. Stało się to dzięki finansowemu wsparciu mieszkańców wsi Ćmiłów, Żabia Wola oraz licznych sponsorów.

W dniu 1 lipca 2001 roku w kościele pod wezwaniem Św. Ducha w Ćmiłowie, po odprawionej mszy świętej dokonano uroczystego poświęcenia sztandaru oraz sprzętu bojowego.

 

 

 

W dniu 18 lipca 2002 odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu z zasobnikiem wody marki Iveco. A druhowie zostali odznaczeni medalami.

 

 

W roku 2003 przy pomocy Urzędu Gminy została zakupiona działka przed strażnicą. Powiększył się dzięki temu teren, który został zagospodarowany na potrzeby jednostki.

Na przełomie 2007/08 zostało wymienione poszycie dachu z eternitu na blachę. Został zakupiony tez zdalny system sterowania syreny.

 

Dzięki inicjatywie Wójta Gminy Głusk został przeprowadzony remont budynku w części, które utworzono świetlicę środowiskową. Inwestycja była zrealizowana przy udziale środków UE oraz środków Urzędu Gminy Głusk. W dniu 10 listopada 2011r. nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy.

 

 

Materiały archiwalne OSP Ćmiłów

 

 

 

Powrót