USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Głusk OSP Prawiedniki 

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Głusk

OSP Prawiedniki 
27.07
2020

OSP Prawiedniki 

(rok założenia 1957)

Prezes – Jan Maziarczyk
Naczelnik – Robert Marcinek
 
 
Członkowie ogółem: 30 osób, w tym 10 członków wspierających. 
 
Samochody:
FS Lublin (1998 r.)
Mercedes Benz (1990 r.)
 
 
 
Założycielami byli: H. Klimek, T. Krzywicki, A. Kowalczyk, A. Wójcik, H. Plewik, P. Porębiak, J. Paździor, J. Kowalik, J. Malicki, J. Wojtyła, Kazimierz Krzewiński.
 
W kwietniu 1957 r. w domu druha Kazimierza Krzewińskiego, grupa kolegów postanawia założyć Ochotniczą Straż Pożarną. Przy współpracy władz, nadleśnictwa oraz zaangażowaniu społeczeństwa powstaje pierwsza siedziba-remiza, która służy nie tylko członkom OSP. W roku 1958 OSP w Prawiednikach dostaje od Komendy Straży Pożarnej w Bychawie ręczną pompę, syrenę oraz wóz konny z wyposażeniem.
 
 
 
Następuje burzliwy rozwój działalności OSP. Przy współpracy KGW powstaje kapela i zespół pieśni i tańca ludowego. Coroczne przeglądy gospodarstw spowodowały, ze pożarów było z roku na rok coraz mniej. Zelektryfikowano i zwodociągowano okoliczne wsie.
 
W roku 1986 zapada decyzja o budowie nowej Siedziny OSP, nazwanej „Domem Strażaka”. . Budowa trwa do roku 1995, kiedy to w czerwcu następuje uroczyste poświecenie i otwarcie nowego budynku OSP w  Prawiednikach. Podczas trwania budowy zostaje powołany zarząd, który do 2010 r. dowodzi jednostka.
 
 
 
W roku 1997, na jubileuszu 40-lecia jednostki OSP społeczeństwo, Urząd Gminy Głusk oraz liczni darczyńcy ufundowali sztandar.
 
 
W roku 2001 pozyskany zostaje pierwszy mechaniczny wóz bojowy marki Star.
 
 
2007 r. to 50-lecie jednostki OSP Prawiedniki zostali uhonorowani założyciele jednostki, odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz stworzenie kącika historycznego ze sprzętem przeciwpożarowym.
 
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przekazuje samochód marki Polonez.
 
W roku 2010 dzięki przychylności urzędu gminy pozyskano wóz pożarniczy z OSP Mętów. 
 
Wzrasta zainteresowanie strażacką działalnością, co doprowadza do powstania pierwszej w gminie Dziewczęcej Drużyny Pożarniczej.
 
 
 
Materiały archiwalne OSP Prawiedniki
 
Powrót