USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Aktualności - Fundusze Unijne PRZYGODA Z PRZEDSZKOLEM

Aktualności - Fundusze Unijne

PRZYGODA Z PRZEDSZKOLEM

PRZYGODA Z PRZEDSZKOLEM

Celem realizowanego projektu jest wzrost poziomu upowszechnienia usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 160 nowych miejsc dla dzieci 3-4 letnich w Oddziałach utworzonych przy Szkołach Podstawowych w Mętowie, Kalinówce, Wilczopolu Kol. - wchodzących w skład Zespołu Szkół i Publicznej Szkole Podstawowej w Prawiednikach - oraz objęcie dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi 160 dzieci (90 dz. i 70 chł.) w okresie do 31.08.2019 r.

Planowane rezultaty: - utworzenie 160 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich - objęcie ofertą dodatkowych zajęć 160 dzieci realizowanych w celu stwierdzonych deficytów oraz dodatkowych zajęć, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. Realizowane zadania: Zadanie 1 Utworzenie 3 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Mętowie oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. 1.08.2017 r. do 31.08.2018 r. Zadanie 2 Utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Kalinówce oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. 1.08.2018 r. do 31.08.2019 Zadanie 3 Utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Wilczopolu Kol.oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. 1.08.2017 r. do 31.08.2018. Zadanie 4 Utworzenie 1 oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prawiednikach oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. 1.08.2017 r. do 31.08.2018 KRYT. 2- jest komplementarny z inwestycją realizowaną w ramach Działania 13.5 RPO WL (UMOWA NR RPLU.13.05.00-06-0042/15-00)- (5pkt.) KRYT. 4- realizowany jest w gminie, w której wykazano zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego (160 miejsc)- (5pkt.)
 
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie: 12.1. Edukacja przedszkolna
poddziałanie: Brak poddziałania
dziedzina: nauka i edukacja
wartość projektu: 1 922 650.80 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 634 253.18 zł
 
RPO WL EFS
Powrót