USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Aktualności - Fundusze Unijne Montaż instalacji OZE na terenie...

Aktualności - Fundusze Unijne

Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Głusk

Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Głusk

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 483 obiektach prywatnych w Gminie Głusk o łącznej mocy 1803 kW. W ramach projektu zostanie zamontowanych również 34 pomp ciepła powietrze -powietrze, 2 pompy ciepła gruntowe o łącznej mocy 102,70 kW oraz 4 piece na biomasę o łącznej mocy 100 kW.

Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione darmową energią słoneczną, aerotermalną oraz biomasą. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Głusk (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 2 MW. Produkcja energii cieplnej - 1491,89 MWth/rok. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej - 523 szt. Spadek emisji CO 2 - 800,03 Mg/rok.Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Głusk , co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.
 
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie: 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE
poddziałanie: Brak poddziałania
dziedzina: energetyka
wartość projektu: 5 069 173.93 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 987 518.36 zł
 
RPO WL
Powrót