USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Aktualności - Fundusze Unijne Rozbudowa i modernizacja energetyczna...

Aktualności - Fundusze Unijne

Rozbudowa i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Kalinówce

Rozbudowa i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Kalinówce

Przedmiotem projektu jest rozbudowa ZS w Kalinówce o budynek dydaktyczny i salę gimnastyczną zaprojektowane w technologii budownictwa pasywnego.Bud. dydaktyczny zaprojektowano o 3 kondygnacjach z podpiwniczeniem,sala gimnastyczna - budynek o 2 kondygnacjach naziemnych.

 Łączna powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi 1382,96 m2,co razem z istniejącym obiektem szkolnym (868,30 m2) stanowi pow. zabudowy 2251,26 m2.Oba zaprojektowane budynki zasilane będą w wodę przez zaprojektowane przyłącze wodociągowe do dobudowanego segmentu szkoły,ścieki odprowadzane będą instalacją zewn.,energia elektr. zapewniona będzie poprzez nowe przyłącze wspomagane ogniwami fotowoltaicznymi umieszczonymi na dachach planowanych obiektów.Ogrzewanie i ciepła woda będą realizowane przez pompy ciepła.Wentylacja mech.nawiewowo-wywiewna z odzyskiem ciepła.Zakres projektu wynika z aktualnego PGN przyjętego Uchwałą Rady Gminy nr XXI/198/16 z dn. 31.05.2016r. Gr.docelową będą uczniowie i nauczyciele ZS w Kalinówce.Celem projektu jest poprawa warunków edukacji przyczyniająca się do obniżenia emisji CO2 o 51,98% oraz zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach Zespołu Szkół w Kalinówce.Projekt przewiduje zatrudnienie osób płci, która jest na obszarze objętym projektem w trudniejszej sytuacji lub os. z marginalizowanych grup społ. (2 etaty).Na zakres rzeczowy projektu składa się:studium wykonalności;dokumentacja techniczna;zakup gruntów;roboty budowlane - pasywny budynek dydaktyczny,pompy GEOTERMALNE,instalacja fotowoltaicza 30kW bud.dydaktyczny,pasywna sala gimnastyczna, instalacja fotowolt.22,5 kW sala gimnastyczna,montaż pompy woda/powietrze;promocja projektu;nadzór inwestorski;zarządzanie projektem.Budynek ZS w Kalinówce był już 2x rozbudowywany,proj. współtworzy zatem kompleksowe rozwiązanie obszarowe - jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w infrastrukturze szkolnej na terenie m. Kalinówka.W projekcie zastosowano OZE w całości dedykowane potrzebom energetycznym obiektów.
 
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie: 5.5. Promocja niskoemisyjności
poddziałanie: Brak poddziałania
dziedzina: brak
wartość projektu: 13 655 622.15 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 9 153 942.07 zł
 
RPO WL
Powrót