USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Regionalny Program Operacyjny... PROJEKT PN. „MONTAŻ INSTALACJI OZE NA...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

PROJEKT PN. „MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY GŁUSK”

PROJEKT PN. „MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY GŁUSK”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Beneficjent: Gmina Głusk Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin

 

Okres realizacji: 2016-2019

 

Dofinansowanie z UE: 3 987 518,36 PLN

 

Umowa o dofinansowanie: RPLU.04.01.00-06-0043/16-00

 

Cel projektu: Projekt ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Głusk.

 

Grupa docelowa projektu: mieszkańcy Gminy Głusk

 

Opis przedsięwzięcia:

Projekt zakłada zakup i instalację solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 483 obiektach prywatnych w Gminie Głusk o łącznej mocy 1803 kW. W ramach projektu również zostaną zamontowane 34 pompy ciepła powietrze – woda, 2 pompy ciepła gruntowe o łącznej mocy 102,70 kW oraz 4 piece na biomasę o łącznej mocy 100 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione darmową energią słoneczną, aerotermalną oraz biomasą. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.

 

 

Dofinansowanie

Powrót