USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Informacje o gminie Ludność
Ludność

Gminę zamieszkuje 10 843 osób (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.), w tym 5601 kobiet i 5242 mężczyzn co daje wskaźnik gęstości zaludnienia na poziomie 168 osób/km2.

Osoby w wieku przedprodukcyjnym, (0-18 lat) stanowią 24% ogółu populacji, w wieku produkcyjnym (19-59 lat) – 47%, zaś w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 lat) – 29%.