Jesteś na: Środowisko Odnawialne źródła energii - Informacje
Odnawialne źródła energii - Informacje   Odsłuchaj

Zgłoszenia awarii instalacji solarnych należy dokonywać pod numerem telefonu +48 (22) 247 20 37 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: serwis@sanito.pl.

W przypadku zgłoszeń przesyłanych wiadomością e-mail należy podać:

  1. imię i nazwisko zgłaszającego,
  2. adres instalacji oraz numer telefonu kontaktowego,
  3. dokładny opis usterki,
  4.  wyświetlane alarmy/wskazania sterownika.

W przypadku przesłania zgłoszenia po godzinie 15:30 przyjmuje się, że zgłoszenie zostało wysłane o godzinie 8:00 dnia następnego.

Osoba do kontaktu z ramienia Gminy Głusk: Pan Wojciech Samuła tel. +48 604 586 083.

 

Projekt pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Głusk”
 
Gmina Głusk zrealizowała projekt pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Głusk”, którym objęte były zgłoszone uprzednio przez mieszkańców nieruchomości. W ramach projektu zamontowano 483 instalacji solarnych, 4 piece na biomasę, 34 pomp ciepła aerotermalnych oraz 2 pompy ciepła geotermalne.- Informacja na dzień 23 maja 2019 r.
 
 

Nowy nabór wniosków na montaż instalacji fotowoltaicznych i innych odnawialnych źródeł energii

Wójt Gminy Głusk informuje, że najprawdopodobniej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w miesiącach lipiec- sierpień ogłosi kolejny nabór na montaż instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną, a także i innych odnawialnych źródeł energii. W związku z tym prosimy mieszkańców zainteresowanych montażem na dachach swoich zabudowań takich urządzeń, o zgłaszanie się do urzędu gminy, w celu wpisania się na listę oraz złożenia deklaracji uczestnictwa.

Udział w projekcie wiąże się z obciążeniem mieszkańca kosztami indywidualnego projektu technicznego, który wykona projektant wyłoniony przez gminę w przetargu. Koszt takiego projektu to około 200-300 zł. Projekt jest własnością mieszkańców i po wykonaniu instalacji zostanie im przekazany. Ryzyko poniesienia kosztów projektu ponoszą mieszkańcy, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że gmina nie otrzyma wsparcia finansowego i nie będzie realizować projektu. W zależności od m.in. zużycia energii, ilości osób zamieszkujących gospodarstwo, powierzchni dachu oraz innych czynników powinno się dobierać moc instalacji. W poprzedniej edycji programu założono możliwość wyboru od 2 do 7 kW mocy instalacji. Dla przeciętnej 3-4 osobowej rodziny przyjmuje się średnio 3-4 kW mocy urządzeń. Koszt instalacji szacowany jest na ok. 4-5 tyś. zł. na 1kW. Kosz wkładu własnego mieszkańca to, po doliczeniu wszystkich kosztów, w tym VAT-u to około 45% wartości brutto zamówionej instalacji (w kwocie tej nie liczone są koszty projektu).

Prosimy o rozważne przemyślenia i odpowiedzialne podjęcie decyzji.

Dokumenty do pobrania poniżej.

Zgłoszenia przyjmowane są w pok. nr 110- sekretariat.

Osoba do kontaktu: Pani Małgorzata Lenart Tel. 81 7518770 wew.103

 

Deklaracja udzialu fotowoltaika - po zmianach, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [139.00 KB]

Ankieta - inst. PV - po korekcie 02.05.19, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [88.20 KB]

 

Projekt pn. „Budowa infrastruktury OZE na terenie Gminy Głusk – instalacje fotowoltaiczne”

Gmina Głusk przystępuje do realizacji projektu dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych. W dniu 30 lipca 2018 r. Wójt Gminy Głusk – Pan Jacek Anasiewicz, podpisał umowę o dofinansowanie jego realizacji. W najbliższym czasie planowana jest organizacja spotkania informacyjnego z mieszkańcami dotyczącego m.in. wysokości wymaganego wkładu własnego oraz  zasad dalszej realizacji projektu.

W przypadku pytań w przedmiotowych sprawach należy kontaktować się z Pracownikami Urzędu Gminy Głusk, tel. 81/75 99 400, e-mail: sekretariat@glusk.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Dokumenty do pobrania

Kotły na biomasę, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [91.00 KB]

Kotły na biomasę, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [216.75 KB]

Kolektory słoneczne, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [91.00 KB]

Kolektory słoneczne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [296.80 KB]

Pompy ciepła, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [88.50 KB]

Pompy ciepła, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [298.44 KB]