USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXV sesji VIII...

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na tle dokumentów
08.07
2021

Zawiadomienie o XXXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 15 lipca 2021 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się XXXV sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głusk na rok szkolny 2021/2022.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu usługowo - handlowego na terenie targowiska gminnego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk dla terenu położonego w miejscowości Wólka Abramowicka.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prawiedniki.

 14. Wolne wnioski.

 15. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
 
Sylwia Jurek
Powrót