USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXVIII sesji VIII...

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na tle dokumentów
21.09
2021

Zawiadomienie o XXXVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2021 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się XXXVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk w miejscowościach Mętów, Prawiedniki i Kazimierzówka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 630/77 położonej we wsi Ćmiłów stanowiącej  własność Gminy Głusk.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Abramowice Prywatne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dominów.
 12. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu usługowo-handlowego na terenie targowiska gminnego.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.
Przewodniczący 
Rady Gminy Głusk
Sylwia Jurek

 

 

 

 

Powrót