USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XL sesja VIII...

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na tle dokumentów
19.11
2021

Zawiadomienie o XL sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się XL sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Głusk za 2020 rok.
 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk – ETAP II.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głusk.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych gminy Głusk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dominów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia stacji, sieci i przyłączy wodociągowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy  Gminy Głusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 r.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
 
Sylwia Jurek

 

Powrót