USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie XLVIII sesja VIII...

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na tle dokumentów
20.05
2022

Zawiadomienie XLVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się XLVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie   nieruchomości o numerze ewidencyjnym  1478/29 o pow. 0,0878  ha  położonej  w Wólce Abramowickiej  przeznaczonej pod drogę gminną dojazdową KDD-G.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym  141/1 o pow. 0,0100  ha  położonej  w Kalinówce z przeznaczeniem na budowę  infrastruktury kanalizacji sanitarnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym  446/15 o pow. 0,0070  ha  położonej  w Kalinówce z przeznaczeniem na budowę  infrastruktury kanalizacji sanitarnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie   nieruchomości o numerze ewidencyjnym  13/70 o pow. 0,0036  ha  położonej  w Kalinówce z przeznaczeniem na budowę  infrastruktury kanalizacji sanitarnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/377/22  Rady Gminy Głusk z dnia 24 marca 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głusk na 2022 r.
 11. Wolne wnioski.
 12. Wręczenie nagród i stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.
 13. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Głusk
/Sylwia Jurek/

 

Powrót