USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Głusk

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na tle dokumentów
17.11
2022

Zawiadomienie o Sesji Rady Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się LIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Głusk za 2021 rok.
 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk – ETAP III.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
  do obliczenia podatku rolnego na 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej na targowisku w Dominowie.
 12. Podjęcie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Głusk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
  od środków transportowych
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy  Gminy Głusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 r.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Głusk w roku 2021/2022.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Głusk
Sylwia Jurek
Powrót