USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Informacje o gminie Historia gminy Zabytki
Zabytki

Gmina Głusk jest terenem bogatym pod względem zabytków i ciekawych konstrukcji architektonicznych.

 

 

Najstarsze ślady kulturowe odnotowuje się w Mętowie, gdzie przechowały się relikty ciałopalnego cmentarzyska kurhanowego z przełomu IX/X wieku. Tutaj zachowały się również drewniane domy z okresu międzywojennego. Na uwagę zasługuje także młyn wodny z początku XX wieku.

Okresu staropolskiego sięga tradycja młyna w Prawiednikach. Obecnie elektryczny młyn, pochodzący z 1918 roku, został odbudowany po pożarze w 1979 roku. W pobliżu młyna znajduje się drewniany dom z około 1918 roku.

W Dominowie na szczególną uwagę zasługuje zespół dworsko – pałacowy i folwarczny obejmujący:

  • dwór – elektryczny, murowany w około 1885 roku i przebudowany w drugiej połowie XX wieku.
  • park spacerowo – użytkowy, założony pod koniec XIX w. na bazie ogrodu folwarcznego.


Najcenniejszym elementem parku dworskiego w Dominowie są szpalery grabowe oraz pomnikowe drzewa. Najciekawszym budynkiem w zespole dworsko – pałacowym Dominów, jest brama – wieża ciśnień. Obiekt obecnie służy za zakład poprawczy dla nieletnich.

W Dominowie znajduje się zabytkowa kapliczka domkowa z figurą św. Jana Nepomucena oraz jedyna na terenie gminy drewniana kapliczka słupowa.

W Kazimierzówce obiektem godnym uwagi jest pięknie usytuowany elektryczny młyn z kamieni wapiennego, postawiony w okresie międzywojennym.

Zabytki kultury na terenie gminy Głusk ujęte w ewidencji Zabytków:

Miejscowość

Nazwa obiektu 

Uwagi

Dominów

spichlerz

murowany 1885 r., przebudowany lata 60-te XX w.

Dominów

magazyn spirytusu

murowany ok. 1885 r., przebudowany po 1949 r.

Dominów

kuźnia

murowana ok. 1885 r.

Dominów

brama – wieża ciśnień

murowana ok. 1885 r., obecnie zamurowana

Kazimierzówka

młyn elektryczny

murowany w 1939 r.

Mętów

czworak – pozostałość po zespole folwarcznym

drewniano – murowany ok. 1924 r.

Mętów

pozostałości zieleni folwarcznej

XIX/XX w.

Prawiedniki

młyn wodny, obok elektrowni

drewniany z 1918 r., zniszczony przez pożar w 1976 r. i odbudowany w roku 1978

Wilczopole Kol.

kaplica baptystów

murowana ok.1920 r.

Wilczopole Kol.

młyn

murowano – drewniany z 1920 r.