USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Rada Gminy Głusk Zaproszenie na sesje Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Głusk

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na tle dokumentów
16.02
2023

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się LVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kalinówka.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ćmiłów – ul. Rumiankowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 233/15  o pow. 0,2249 ha położonej  w Kalinówce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia stacji, sieci i przyłączy wodociągowych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Głusk
/-/ Sylwia Jurek
Powrót