USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Rządowy program Aktywna Tablica
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „ Aktywna tablica” wspierany w latach 2020-2024

 

 

Flaga Polski z dwoma poziomymi pasami, białym na górze i czerwonym na dole, obok godło Polski z białym orłem w koronie na czerwonym tle.

Gmina Głusk realizując program rządowy „Aktywna tablica” uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

 Wartość dofinansowania: 105 000,00 zł

Całkowita Wartość zadania : 131.250,00 zł

Celem zadania jest wspomaganie procesu edukacyjnego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki wyposażeniu szkół w nowoczesny sprzęt tj.: tablice interaktywne, laptopy, szereg programów multimedialnych – prowadzone zajęcia stały się bardziej atrakcyjne dla dzieci. Zakupione pomoce zwiększają zaangażowanie zarówno nauczycieli jak i uczniów w procesie nauczania i uczenia się. Nauczyciele mogą dobrać narzędzia do indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości klasy.

W ramach rządowego programu gmina otrzymała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy posiadają różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia

Program został zrealizowany w trzech szkołach podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu – Kolonii, w której otrzymaną dotację wykorzystano w pełnej wysokości tj.:  35.000,00 zł oraz zaangażowano środki własne w wysokości 8.750,00 zł (całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł  43.750,00 zł )

W ramach programu Aktywna Tablica zakupiono sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii zgodnie z wnioskiem tj: monitor interaktywny insGraf Digital Future; PHOTON, długopisy BANACH, pakiety programów multimedialnych ( percepcja słuchowa, ortografia, rewalidacja, trudności w pisaniu zajęcia logopedyczne, obszar matematyczny, czytanie sylabami,  itp.)

  • Zespół Szkół w Mętowie, w której otrzymana dotację wykorzystano w pełnej wysokości tj.: 35.000,00 zł oraz zaangażowano środki własne w wysokości 8.750,00 zł (całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł  43.750,00 zł )

W ramach programu „Aktywna Tablica” szkoła zakupiła sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii zgodnie z wnioskiem: tj: PHOTON moduł SPE; monitor interaktywny NEWLINE LYRA; laptop DELLA INSPIRON, tablet LENBOVO; pakiety programów ( pakiet terapeutyczny dysgrafia, dysleksja; percepcja słuchowa, wzrokowa; trudności w pisaniu; czytanie sylabami, zajęcia logopedyczne, program do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kompetencje emocjonalno- społeczne; ortografia itp.)

 

  • Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, w której otrzymaną dotację wykorzystano w pełnej wysokości tj.: 35.000,00 zł oraz zaangażowano środki własne w wysokości 8.750,00 zł (całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł  43.750,00 zł ).

 W ramach programu „Aktywna tablica” szkoła zakupiła monitor interaktywny SAMSUNG do obsługi programów terapeutyczny; podłogę interaktywną FLOORBI; pakiety programów terapeutycznych: Spektrum autyzmu PRO poziom 1i 2, Koncentracja uwagi PRO, Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe Pro, Moc emocji, Śmiało do szkoły; Uczeń zdolny, Uczeń na start, Logopedia pakiet GOLD PRO.

Zakupione w ramach projektu oprogramowania logopedyczne znajdują wiele  zastosowań podczas grupowych i indywidualnych zajęć logopedycznych. Ćwiczenia interaktywne wspomagają monotonne ćwiczenia. Oprogramowania logopedyczne dzięki bogactwu zadań i kolorowej, żywej grafice stanowią świetną motywację i zachętę do wielokrotnego powtarzania układów artykulacyjnych.

Sprzęt zakupiony w ramach programu „ Aktywna tablica” jest wykorzystywany między innymi podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych.