USTAWIENIA

Jesteś na: Kultura i Sport Brama Wieża ze Skansenem
Brama Wieża ze Skansenem

Zabytkowa XIX wieczna Brama Wieża ze Skansenem Wsi Głuseckiej.

Obiekt Brama - Wieża znajdujący się obecnie w posiadaniu Gminy Głusk wraz z całym zespołem dworsko - parkowym został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/745. Władze Gminy Głusk przy wsparciu środków UE postanowiły odrestaurować zabytkową Bramę - Wieżę w Dominowie, nadając jej drugie życie. XIX wieczna brama stanowiła niegdyś bramę wjazdową do posiadłości rodziny Strojnowskich. Oprócz neogotyckiej bramy przechowały się relikty założenia z XIX wieku - przebudowany dwór, wzniesiony w końcu XIX wieku przez rodzinę Strojnowskich, stawy oraz ślady parku - szpaler grabowy i drzewa pomniki przyrody. Zachowała się również częściowo zabudowa folwarczna. Obiekty w Dominowie są jedynym zachowanym na terenie gminy zespołem dworsko – parkowym. Obecnie wewnątrz zabytkowej Bramy Wieży znajduje się Skansen Wsi Głuseckiej z ok. 80 eksponatami historycznymi. Są to przedmioty użytkowane w gospodarstwach domowych na terenie Lubelszczyzny, wykorzystywane do pracy w gospodarstwie oraz w polu. Eksponaty pochodzą w większości z okresu międzywojennego i powojennego. Skansen jest atrakcją dla mieszkańców jak też dla turystów. Wizyta w skansenie ma przybliżyć zwiedzającym realia życia poprzednich pokoleń w gminie. Na fundamentach starej zabudowy przy wieży powstał nowy budynek nawiązujący do zabudowy murów granicznych zabytkowego XIX wiecznego zespołu dworsko-pałacowego. W nowym obiekcie znajduje się świetlica kulturalno-turystyczna oraz informacja turystyczna. Budynek służy mieszkańcom gminy jak też zwiedzającym. Odbywają się tu różnego rodzaju warsztaty, spotkania. Świetlica jest stałym miejscem prób Orkiestry Dętej Gminy Głusk. Pomieszczenia obiektu są dostosowane dla osób starszych i niepełnosprawnych. Obok powstała także drewniana wiata będąca miejscem ekspozycji dwóch wozów: do prac polowych oraz reprezentacyjnego, sań pod zaprzęg konny, elementów zaprzęgu konnego oraz w większości nieużywanych już narzędzi rolniczych.

Obok Bramy-Wieży znajduje się stadnina koni i hodowla kuca Felińskiego. Teren posiada architekturę zieleni, parking, drogę dojazdową jest oświetlony i ogrodzony.

Biblioteka
Treść