USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbliża się zima, zadbajmy o...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk

Zbliża się zima, zadbajmy o najsłabszych !!!
21.11
2017

Zbliża się zima, zadbajmy o najsłabszych !!!

W związku z nadchodząca zimą, a co za tym idzie spadkiem temperatur, należy zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności osób bezdomnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i innych, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą okres zimowy.

Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, klatkach schodowych, opuszczonych budynkach, altankach ogrodowych, węzłach ciepłowniczych, strychach czy dworcach. Nieodpowiednie warunki, brak identyfikacji takich miejsc staje się najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. Ponadto wieloletnie doświadczenia pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.

Upowszechnienie, w miejscach użyteczności publicznej, informacji o instytucjach niosących pomoc bezdomnym, w szczególności o schroniskach, noclegowniach, ogrzewalniach, punktach wydawania posiłków oraz punktach pomocy doraźnej ułatwia potrzebującym dotarcie do poszukiwanych placówek. Aktualna baza danych o placówkach działających na terenie województwa lubelskiego znajduje się na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: www.lublin.uw.gov.pl→ Urząd → Wydziały → Wydział Polityki Społecznej → Wsparcie osób bezdomnych →Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Powyższe informacje można również uzyskać pod numerem 987, działającym całodobowo w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Po pomoc można również zwracać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk w Dominowie, ul. Rynek 1 lub pod numerem telefonu (81) 75-18-112.

 

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [109.35 KB]

Powrót