USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Informacje o gminie Katalog miejscowości Głuszczyzna
Głuszczyzna

Pierwotnie Głuszczyzna była częścią wsi Mętów. W końcu XVIII wieku ostatnie majątki drobnoszlacheckie w Mętowie wykupili Dominikanie oraz właściciele Abramowic - Gałęzowscy i Kossowscy. Nazwa Głuszczyzna wskazuje na związki z Głuskiem. Być może był to obszar gruntów kupiony przez właścicieli Głuska i następnie przejęty przez Dominikanów lubelskich. Na początku XIX wieku zakonnicy sprowadzili tutaj osadników i powstała niewielka osada zwana Głuszczyzną. Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi pochodzi z 1827. W tymże roku mieszkało w Głuszczyźnie 71 osób w 13 domach. Powstał tutaj folwark dworski. W 1864 roku ziemia dworska została uwłaszczona. Do dworu należał tylko folwark, który z czasem rozparcelowano, tworząc osady kolonistów. W 1921 roku w Głuszczyźnie koloni było 9 domów i 54 mieszkańców. We wsi Głuszczyzna notowano 25 domów i 138 mieszkańców1. W latach 1955-1959 Głuszczyzna należała do Gromadzkiej Rady Narodowej w Mętowie. Następnie została włączona do gromady Głusk.

1 Skorowidz miejscowości…, s. 69.