USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Informacje o gminie Katalog miejscowości Kazimierzówka
Kazimierzówka

Pierwotnie ta miejscowość zwała się Kazimierów. Jest wymieniona w źródłach z 1877 roku. Słownik Geograficzny z 1882 roku informuje o wsi o tej nazwie w gminie i parafii Mełgiew1. Istniał tu podobno zajazd już w pierwszej połowie XIX wieku, jednak na dokładnych mapach z tego okresu brak takiego obiektu. Według spisu powszechnego z 1921 roku istniała w tym miejscu kolonia o nazwie Kazimierzówka w gminie Mełgiew. Liczyła 30 domów i 208 mieszkańców, w tym 2 prawosławnych2. W okresie międzywojennym w tej miejscowości zbudowano kościół. Budulec pochodził z Pawłowa z czasów XVIII wieku. W 1912 roku tamtejszą drewnianą świątynie przeniesiono do Lublina. Z Lublina w 1937 roku drewno budulcowe przeniesiono do Kazimierzówki. Parafia Kazimierzówka powstała 14 listopada 1947 roku. Uposażoną ją w 4,5 morgi ziemi. W latach 1913-1980 przy kościele w Kazimierzówce pracowały Siostry Szarytki prowadząc filię szpitala dziecięcego z Lublina przy fundacji Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności. W 1947 roku założono także przy parafialny cmentarz3. Obecny kościół w Kazimierzówce został oddany do użytku w 1992 roku. Jego budowę prowadzono w latach 1987-1992. Odpowiada swoim wyglądem pierwotnemu kościołowi4. Do 1954 roku Kazimierzówka należała do gminy Mełgiew. Następnie miejscowość włączono do Gromadzkiej Rady Narodowej w Krępcu. W 1969 roku w Kazimierzówce powstała baza Międzykółkowa Baza Maszynowa (MBM). Obejmowała swym zasięgiem Kazimierzówkę, Kolonię Krępiec oraz Kalinówkę z GRN Głusk. W 1972 roku MBM w Kazimierzówce miał na wyposażeniu 10 ciągników. W tym samym czasie powstała tutaj zlewnia mleka. Działały również dwa młyny5. Kazimierzówka w ramach GRN Krępiec wyróżniała się w czynach społecznych. Problemem wsi był brak bieżącej wody. Na początku lat siedemdziesiątych koło studni (w pobliżu zlewni mleka) ustawiała się długa kolejka po wodę6.

1 Słownik Geograficzny…., tom III, s. 921.

2 Skorowidz miejscowości…, s. 69.

3 Serwis internetowy diecezji lubelskiej.

4 Tamże.

5 APL, Akta PGRN Krępiec.

6 Tamże.