USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Informacje o gminie Katalog miejscowości Majdan Mętowski
Majdan Mętowski

Słowa majdan oraz majdanek mają pochodzenie tureckie. W Polsce tymi słowami określano obozowiska robotników leśnych zajmujących się wyrębem lasu, wypalaniem węgla drzewnego. Na obszarze majątku Mętów (dawn. Mentów) należącego do Dominikanów lubelskich był dość spory las leżący na wschód od Mętowa. Jest zaznaczony na mapach z lat dwudziestych i trzydziestych XIX stulecia. Jednak w tym samym czasie zakonnicy rozpoczęli także eksploatacje lasów. Robotnicy wykarczowali pewien obszar lasów na którym z czasem zaczęły powstawać zabudowania. Na mapach z 1844 roku pojawia się po raz pierwszy nazwa Majdanek Mentowski. Z czasem przyjęła się nazwa Majdan Mętowski (użyta w 1877 roku). Słownik Geograficzny z końca XIX wieku mówi o wsi Majdan Mętowski1. W okresie międzywojennym w tej miejscowości notowano prawie 30 domów mieszkalnych. W tym czasie działał tutaj wiatrak należący do Stanisława Chrząstowskiego2. W latach 1955-1961 Majdan Mętowski należał do Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilczopolu. Następnie miejscowość włączono do GRN Głusk. W końcu lat sześćdziesiątych powstała w tej miejscowości Ochotnicza Straż Pożarna.

1 Słownik Geograficzny…., tom V, s. 908.

2 Księga Adresowa.., s. 625.