USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Informacje o gminie Katalog miejscowości Kliny
Kliny

Kliny, podobnie jak Kalinówka, ma krótką historię. Pierwotnie ten obszar wchodził w skład folwarku Wilczopole. Folwark Wilczopole w końcu XIX wieku został rozprzedany na mniejsze części. Na części ziemi folwarcznej na przełomie XIX i XX wieku powstała osada zwana Klinami zamieszkała przez kolonistów1. W 1921 roku w tej koloni notowano 31 domów i 198 mieszkańców2. Kliny należały do gminy Zemborzyce. W latach 1954-1959 miejscowość należała do Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilczopolu. Następnie do gromady Głusk. W 1964 roku powstała tutaj Ochotnicza Straż Pożarna. Jesienią 1975 roku wybudowano w Klinach Dom Ludowy.

1 Serwis internetowy gminy Głusk.

2 Skorowidz miejscowości…, s. 69.